UNHCR: Smanjenje apatridije važnije nego ikada

Šire gledano, ukoliko neko nema državljanstvo, to može da znači da nema ni pristup obrazovanju, medicinskoj njezi ili legalnom zaposlenju. Apatridija može da onemogući slobodu kretanja, kupoprodaju imovine, glasanje...

463
Filippo Grandi

Jučer je međunarodna zajednica obilježila 60 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o statusu lica bez državljanstva iz 1961. godine, a tim povodom Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) naglasila je da je osiguranje prava na državljanstvo i smanjenje apatridije moguće i da je to sada važnije nego ikada.

Novi globalni izazovi, kao što su pandemija Covid-19 i negativni efekti klimatskih promjena, pored stalnih izazova sa kojima se suočavamo, kao što je sve veći broj prisilno raseljenih, pokazuju da je pravo na državljanstvo od kritične važnosti. Svi ljudi moraju da budu evidentirani i vidljivi u očima sopstvene zemlje i vlade i moraju da budu obuhvaćeni vladinim odgovorima na krize – rekao je Filippo Grandi, visoki povjerenik Ujedinjenih nacija za izbjeglice, saopćio je UNHCR.

Dodao je da posjedovanje državljanstva, a samim tim i državne zaštite koja proističe iz državljanstva, može da predstavlja razliku od koje može zavisiti i nečiji život, a to je još više izraženo u vrijeme krize, bilo da se radi o vakcinaciji, evakuaciji ili pružanju neophodne socijalne sigurnosti.

Lica bez državljanstva mogu da u situacijama sukoba i raseljavanja upadnu u zakonske rupe jer nemaju zaštitu nijedne vlade ili nemaju dokaz o identitetu ili nemaju ni jedno ni drugo.

Njima, također, prijeti rizik da neće biti obuhvaćeni vakcinacijom protiv Covid-19 u okviru planova za borbu protiv pandemije u zemlji u kojoj se nalaze. Također, malo je vjerovatno da će lica bez državljanstva imati pravo na društveno-ekonomske pakete pomoći namijenjene smanjenju uticaja pandemije na život stanovništva.

Štaviše, imajući u vidu da se klimatske promjene pogoršavaju, licima bez državljanstva prijeti rizik da neće biti uključeni u vladine napore za ublažavanje posljedica ekstremnih vremenskih događaja.

Šire gledano, ukoliko neko nema državljanstvo, to može da znači da nema ni pristup obrazovanju, medicinskoj njezi ili legalnom zaposlenju. Apatridija može da onemogući slobodu kretanja, kupoprodaju imovine, glasanje, otvaranja bankovnog računa ili čak sklapanje braka. Trenutno u svijetu postoji 4,2 miliona evidentiranih ljudi bez državljanstva, saopćio je UNHCR.

Stvarni broj ljudi koje nijedna država ne priznaje kao svoje državljane vjerovatno je mnogo veći, ako se uzme u obzir to da su podaci nepotpuni.

Apatridnost se javlja iz različitih razloga uključujući sukob različitih zakona, upravnih praksi, diskriminaciju i nedostatak upisa činjenice rođenja, ukidanja državljanstva i odricanje te nastaje kao posljedica raspada državnih zajednica, što je jedan od najčešćih razloga za osobe bez državljanstva u BiH, a to su najčešće članovi romske zajednice.

Procjenjuje se da sada ima oko stotinu ljudi u BiH koji nemaju državljanstvo, međutim ne postoje tačni podaci.

(Portal Udar)