UNICEF: Još 10 miliona djevojčica u riziku od ranog stupanja u  brak zbog COVID-19

Djevojčice koje se udaju u djetinjstvu suočavaju se s neposrednim i životnim posljedicama. Veća je vjerovatnoća da će doživjeti nasilje u porodici, a manja vjerovatnoća da će ostati u školi. Dječji brakovi povećavaju rizik od rane i neplanirane trudnoće, povećavajući rizik od komplikacija i smrtnosti

695
Foto: Evoke.ie

Situacijska analiza u Bosni i Hercegovini od prošle godine potvrđuje da da dječiji brakovi najviše pogađaju romsku djecu, a posebno djevojčice.

Petnaest procenata Romkinja u dobi od 15 do 49 godina stupa u prvi brak prije navršene 15. godine, a gotovo polovina Romkinja u dobi od 20 do 49 godina stupa u prvi brak prije navršene 18. godine, prema istraživanju višestrukih pokazatelja MICS koji se odnose na romsku populaciju, za period 2011-2012 – kazali su za Udar iz UNICEF-a.

Prema novoj analizi koju je danas objavio UNICEF, još deset miliona dječjih brakova moglo bi se dogoditi prije kraja decenije, prijeteći godinama napretka u smanjenju ove prakse.

COVID-19: Prijetnja dosadašnjim rezultatima borbe protiv dječijih brakova – objavljena na Međunarodni dan žena – upozorava da zatvaranje škola, ekonomski problemi, prekidi pružanja usluga, trudnoća i smrt roditelja zbog pandemije, dovode najugroženije djevojke u povećani rizik od sklapanja braka.

Čak i prije pandemije COVID-19, 100 miliona djevojčica je bilo u riziku od sklapanja dječjeg braka, uprkos značajnom smanjenju tih slučajeva u nekoliko zemalja posljednjih godina. U posljednjih deset godina, broj mladih žena na globalnom nivou koje su se udale kao djeca smanjio se za 15 posto, što je ekvivalent oko 25 miliona sklopljenih brakova, no taj napredak je sada pod prijetnjom.

Pandemija COVID-19 je ionako tešku situaciju za milione djevojaka učinila još gorom. Zatvorene škole, izolacija od prijatelja i mreža podrške i rastuće siromaštvo dolili su ulje na vatru koju je svijet već pokušavao ugasiti. Ali možemo i moramo okončati dječije brakove – rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore.

Dodala je da je Međunarodni dan žena ključni je trenutak da se podsjetimo šta ove djevojke mogu izgubiti ako ne postupamo hitno – njihovo obrazovanje, zdravlje i budućnost.

Djevojčice koje se udaju u djetinjstvu suočavaju se s neposrednim i životnim posljedicama. Veća je vjerovatnoća da će doživjeti nasilje u porodici, a manja vjerovatnoća da će ostati u školi. Dječji brakovi povećavaju rizik od rane i neplanirane trudnoće, povećavajući rizik od komplikacija i smrtnosti. Ovi brakovi takođe mogu izolovati devojke od porodice i prijatelja i isključiti ih iz učešća u zajednicama, stvarajući teške posljedice po njihovo mentalno zdravlje i dobrobit.

COVID-19 ima velike posljedice na život djevojčica. Ograničenja putovanja uzrokovana pandemijom i fizičko udaljavanje otežavaju pristup zdravstvenim uslugama, socijalnim službama i podršci u zajednici koja ih štiti od dječjeg braka, neželjene trudnoće i rodno zasnovanog nasilja. Kako su škole i dalje zatvorene, vjerovatnije je da će djevojčice napustiti obrazovanje i da se neće vratiti u školske klupe. Gubitak posla i povećana ekonomska nesigurnost takođe mogu primorati porodice da udaju svoje kćerke kako bi ublažile finansijski teret.

Procjenjuje se da se širom svijeta danas oko 650 miliona djevojaka i žena vjenčalo u djetinjstvu, od toga pola njih u u Bangladešu, Brazilu, Etiopiji, Indiji i Nigeriji. Kako bi se nadoknadili učinci COVID-19 i prekinula praksa do 2030. godine – cilj postavljen u Ciljevima održivog razvoja – napredak mora biti znatno ubrzan.

Godinu dana od početka pandemije, potrebna je hitna akcija kako bi se ublažio efekat nad djevojčicama i njihovim porodicama – dodaje Fore, te napominje da ponovnim otvaranjem škola, primjenom djelotvornih zakona i politika, osiguravanjem pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama, uključujući usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja, i pružanjem sveobuhvatnih mjera socijalne zaštite za porodice, možemo značajno smanjiti rizik da djetinjstvo djevojčica bude ukradeno dječjim brakom.

(Portal Udar)