Upitnik: Politička participacija Roma – iznesite stav ili budite sagovornik!

733

Participacija Roma/kinja u političkom ambijentu Bosne i Hercegovine je zanemarljiva. Dio političkih partija ima Rome kao članove, a neki građani romske nacionalnosti su zahvaljujući učešću na listama stranaka i ušli u lokalna vijeća ili skupštine. Jedan broj Roma je dobio mandat u opštinskim skupštinama/vijećima kao predstavnici nacionalnih manjina zahvaljujući pozitivnoj izbornoj regulativi koja se tiče nacionalnih manjina.

Međutim, generalni stav romskog NVO sektora, ali i političkih analitičara u BiH, je da je romska populacija potpuno politički isključena sa mjesta donošenja odluka i da je tek potrebno jačati učešće Roma u političkim procesima.

Stoga Vas pozivamo da popunite upitnik ispod i iznesete svoje stavove vezano za ključne principe i potrebe političke participacije Roma. Vaši podaci će biti anonimni, a odgovori će se koristiti samo kao jedan od podataka za pisanje teksta na ovu temu.

Dakako, ako želite da od Vas uzmemo izjavu (Vaš stav odnosno razmišljanje) na ovu temu, u zadnjem pitanju možete ostaviti podatke. Hvala Vam!