USAID izdvaja 8,8 miliona dolara za podršku marginaliziranim grupama u BiH

USAID/INSPIRE naslanja se na Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG), koji je u dosadašnjem petogodišnjem radu ostvario značajne rezultate u vezi s unaprjeđenjem položaja marginaliziranih grupa

647

USAID BiH pokreće novi program za podršku zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini USAID/INSPIRE, za koji će biti izdvojeno 8,8 miliona američkih dolara.

USAID će kroz ovaj program raditi na osnaživanju građana i institucija vlasti kako bi unaprijedili sveukupnu zaštitu ljudskih prava, usluga i prilika za zaposlenje za najranjivije osobe u BiH.

Program je najavljen na online konferenciji kojoj su prisustvovali predstavnici državnih ministarstava, direktorica Misije USAID-a u BiH, Nancy Eslick, direktor programa USAID/INSPIRE, Jasmin Bešić, načelnici i gradonačelnici iz nekoliko lokalnih zajednica iz BiH, te neki od korisnika programa.

Glavni cilj programa je da svi nivoi vlasti prepoznaju i uključuju organizacije građanskog društva i građane, kao neophodne i respektabilne partnere u razvijanju javnih politika.

Program će pružiti tehničku podršku kako bi bili izgrađeni kapaciteti organizacija i bh. institucija, te kako bi pružali bolje usluge marginaliziranim građanima.

PROVEDBA I OČEKIVANI REZULTATI

Glavne komponente ovog programa su:

  • Grantovi za lokalne organizacije koje se bore protiv trgovine ljudima jačanjem mjera protiv trgovine ljudima i osiguravanjem provedbe.
  • Grantovi za lokalne organizacije koje promovišu prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom i pripadnika LGBTQI i romskih zajednica.
  • Ciljana obuka za povećanje kapaciteta podržanih nevladinih organizacija, udruženja i organizacija civilnog društva u finansijskoj održivosti, zagovaranju i dosegu.
  • Pomoć za 20 općinskih vlasti u stvaranju održive šeme koja njeguje formalne mogućnosti zapošljavanja za ranjive žene i članove drugih grupa u nepovoljnom položaju.
  • Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta USAID-ovih partnera, institucija i vladinih čelnika za bolju zaštitu prava ovih nedovoljno zastupljenih građana na održiv način.

OČEKIVANI REZULTATI

Do kraja projekta, USAID očekuje da postigne sljedeće:

  • Povećana podrška privatnog sektora i lokalne uprave za sedam Uslužnih centara za porodice djece s teškoćama u razvoju kako bi bili održivi na lokalnom nivou.
  • Model deinstitucionalizacije zasnovan na zajednici bit će usavršen i proširen u cijeloj BiH.
  • Više javno-privatnih partnerstava za pružanje formalnih mogućnosti zaposlenja ženama i manjinskim grupama, kao što su Romi.
  • Jače lokalne organizacije koje zagovaraju pitanja vezana za LGBTQI i druge nedovoljno zastupljene grupe, uključujući žrtve trgovine ljudima.

U narednom periodu bit će nam potrebna sva moguća podrška od USAID-a i svih naših partnera kako bismo mogli realizovati ambiciozne ciljeve postavljene u akcionom planu za ravnopravnost LGBT lica, čije usvajanje očekujemo u prvom kvartalu naredne godine – rekao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić i dodao da je ovaj akcioni plan prvi ovakve vrste izrađen u institucijama BiH.

Stručni savjetnik za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH, Sanin Prašović, rekao je da trgovina ljudima predstavlja negativnu pojavu koja često ima karakteristike organizovanog kriminala, a ujedno je i teško kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i Ustavom BiH.

Izrazio je zahvalnost USAID-u na kontinuiranoj podršci u borbi protiv trgovine ljudima u BiH.

Najranjivije grupe u BiH, kao što su pripadnici romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i njihove porodice, ali i žene i djeca, kao i pripadnice i pripadnici LGBTIQ zajednica i dalje se suočavaju sa diskriminacijom i nedostatkom inkluzije. Trgovina ljudima ostaje jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju vlasti u BiH. Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za djecu i odrasle, koji su žrtve trgovine ljudima – upozorila je Nancy Eslick, direktorica Misije USAID-a u BiH.

“Američka agencija za međunarodni razvoj USAID započela je novi program u Bosni i Hercegovini. Program pod nazivom INSPIRE ili, na našem jeziku, INSPIRACIJA. Inspiracija za ovaj program USAID-u bili su vidljiv napredak u razvoju zajednica i pozitivne promjene kod ljudi koji su na marginama društva, a postignute u okviru USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), koji traje od 2015. godine”, rekao je Jasmin Bešić, direktor programa USAID/INSPIRE.

USAID/INSPIRE naslanja se na Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG), koji je u dosadašnjem petogodišnjem radu ostvario značajne rezultate u vezi s unaprjeđenjem položaja marginaliziranih grupa.

(portal-udar.net)