USAID podržao nevladine organizacije u borbi protiv trgovine ljudima

Potpisani su ugovori sa četiri nevladine organizacije - Udruženjem građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“, Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS, Crvenim križom Zapadnohercegovačkog kantona i Centrom ženskih prava

590

U okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE danas su u Sarajevu potpisani ugovori sa nevladinim organizacijama u cilju provođenja aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima. Vrijednost ugovora je 660.000 KM.

Direktorica misije USAID-a u BiH Courtney Chubb rekla je da su potpisani ugovori sa četiri nevladine organizacije – Udruženjem građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“, Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS, Crvenim križom Zapadnohercegovačkog kantona i Centrom ženskih prava.

– Danas su ovim organizacijama dodijeljeni grantovi. Ove organizacije preuzele su na sebe izazovan zadatak zaštite i pružanja podrške žrtvama trgovine ljudima – kazala je Chubb.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država već je dugo posvećena pružanju podrške BiH u borbi protiv trgovine ljudima.

– To smo učinili tako što smo zajedno sa BiH osigurali usklađivanje zakona sa međunarodnim standardima i podržavali njihove napore. Također, pružali smo direktnu podršku žrtvama trgovine ljudima, a nadzirali smo provedbu ovih zakona i politika. BiH je ojačala svoje kapacitete da pomaže žrtvama trgovine ljudima – dodala je Chubb.

U naredne četiri godine USAID/INSPIRE izdvojit će ukupno dva miliona dolara za projekte nevladinih organizacija kako bi doprinijeli smanjenju trgovine ljudima u BiH.

– BiH se već dugi niz godina suočava s problemom trgovine ljudima i posljednjih godina se intenzivnije razvija nego prethodnih godina. Trgovina ljudima predstavlja teško kršenje osnovnih ljudskih prava. U BiH podjednako se trguje i muškarcima i ženama. Poražavajuće je da su u velikoj mjeri žrtve djeca. To su osnovni razlozi zbog kojih je neophodno da se svi akteri uključe i intenziviraju svoje napore u borbi protiv trgovine ljudima. U tome se oslanjamo na međunarodne partnere, a važan partner su nam i nevladine organizacije  – rekla je šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu sigurnosti BiH Stanislava Tanić.

Direktor Programa USAID/INSPIRE Jasmin Bešić naglasio je da će četiri nevladine organizacije u narednih godinu dana raditi aktivno u borbi protiv trgovine ljudima.

– S jedne strane se tu radi o direktnoj saradnji s institucijama vlasti, a s druge strane sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima. Važno nam je da projekti i aktivnosti koji se budu realizirali budu doprinos državne Strategije u borbi protiv trgovine ljudima – istakao je Bešić.