USD BH: Dok druge stranke pričaju o manjinama, mi ih uključujemo i dajemo im priliku

Zbog činjenice da se na listi ove političke organizacije za Skupštinu Kantona Sarajevo nalazi i Muhamed Hasanović, Rom, USD BH želi istaći da kao mala stranka, ipak uključuje i pripadnike nacionalnih manjina

1438
Foto: USD BiH

Posljednji članak iz predizbornog serijala. Unija socijal demokrata BiH je odgovaral na naša pitanja.

Među brojnim partijama koje će ove godine izaći na izbore, nalazi se i priličan broj onih novoosnovanih ili relativno skoro osnovanih, koje su još u fazi razvoja. Kada su u pitanju politički subjekti koji zagovaraju socijaldemokratske vrijednosti, među njima se nalazi i Unija socijaldemokrata BH (USD BH).

Unija socijaldemokrata BH, javnosti je predstavljena nakon osnivačke skupštine održane u januaru 2015. godine. U programskoj deklaraciji, USD BH se opisuje kao politička organizacija lijevog centra, socijaldemokratskog porijekla.

Na ovogodišnjim Općim/Opštim izborima, samo birači iz Kantona Sarajevo će svoje povjerenje moći ustupiti ovoj političkoj partiji. Za ostale nivoe vlasti, USD BH nije podnijela kandidatske liste. Nosilac izborne liste za Skupštinu Kantona Sarajevo je Drago Jurić.

U oskudnim odgovorima koje smo dobili iz press službe USD BH, govoreći o konkretnim aktivnostima urađenim za romsku zajednicu, dobili smo odgovor da Unija socijaldemokrata BH, kao mlada i relativno nova politička partija nije imala velike mogućnosti za djelovanje kroz institucije Bosne i Hercegovine.

Zbog činjenice da se na listi ove političke organizacije za Skupštinu Kantona Sarajevo nalazi i Muhamed Hasanović, Rom, USD BH želi istaći da kao mala stranka, ipak uključuje i pripadnike nacionalnih manjina. Podsjećaju da su i prije dvije godine, na lokalnim izborima, na svojoj izbornoj listi ponudili kandidata romske nacionalnosti.

“Za razliku od drugih političkih partija, mi nismo oni koji konstantno pričaju o manjinama, već konkretno djelujemo i manjinama dajemo priliku”, rečeno nam je iz ureda Unije socijaldemokrata Bosne i Hercegovine.

Kao prvi programski cilj na veb stranici, USD BH navodi “izgradnju BiH kao demokratske države ravnopravnih naroda Bošnjaka, Hrvata, Srba, nacionalnih manjina i svih građana koji žive u njoj”. Pozivajući se na taj programski cilj, USD BH smatra da svim populacijama treba dati priliku, a svaki vid govora mržnje  neophodno je jasno osuditi.

O kupovini romskih glasova u vrijeme predizborne kampanje, te takvu “pažnju” koju Romi dobijaju isključivo u tom periodu, USD BH je iskazao sljedeće mišljenje:

“Mislimo da je problem u samim tim ljudima. Svako sam odlučuje o sebi, te o tome da li će prodati svoj glas.. “.

(portal-udar.net)