Uspješno završen projekt unapređenja socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH

BiH se, potpisujući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, obavezala osigurati široki raspon prava za djecu i osobe s invaliditetom, između ostalih i pravo na obrazovanje kroz član 24. Konvencije

654

Udruženje “DUGA” je uz podršku češke vlade, CARE Češka, CARE International Balkans i šest partnerskih organizacija civilnog društva  uspješno realiziralo trogodišnji projekt osnaživanja  organizacije u pružanju kvalitetnih usluga i  programa za djecu iz marginaliziranih grupa „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH” (2018-2020).

Izvršna direktorica Udruženja „DUGA“ i voditeljica programa obuke iz socijalne i obrazovne inkluzije “Anka Izetbegović  rekla je da su projektom zagovarali ostvarivanje prava djece s teškoćama na inkluzivno obrazovanje i s organizacijama osoba s invaliditetom zahtijevali od vlada i ministarstva sistemska rješenja u ovoj oblasti u Kantonu Sarajevo i na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Projekt je, kako je istakla, omogućio i promociju novih usluga za djecu s invaliditetom i njihove porodice.

BiH se, potpisujući UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, obavezala osigurati široki raspon prava za djecu i osobe s invaliditetom, između ostalih i pravo na obrazovanje kroz član 24. Konvencije.  Pravo na stručnu podršku djeci i porodicama, pristupačnost, razumna prilagodba, tranzicija te vršnjačka podrška samo su  neka od prava koja transformirana u kvalitetne usluge i programe  vode do kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.

Osiguranje ovih prava finansijski je zahtjevno, te je podrška organizacija civilnog društva i međunarodnih donatora u njihovoj realizaciji od velikog značaja. Uloga organizacija civilnog društva je posebno naglašena u promociji inovativnih programa koji podržavaju obrazovnu i socijalnu inkluziju djece iz marginaliziranih grupa.

Naše Udruženje postoji 20 godina i pioniri smo u promociji inkluzivnog obrazovanja u BiH. Projekt nam je omogućio jačanje stručnih znanja za ostvarenje novih usluga, ali i osnažio organizacijske i tehničke kapacitete udruženja kroz kvalitetne treninge i savjetovanja te nabavku tehničke opreme. Sada smo spremniji suočiti se s izazovima pandemije jer smo naš rad uskladili s trenutnim okolnostima i uspješno odgovorili na potrebe djece, roditelja/staratelja i edukatora – naglasila je Izetbegović.

Udruženje “DUGA” obezbijedilo je podršku logopeda za 57 djece iz vrtića JU “Djeca Sarajeva”. Realizirane su kreativne radionice i savjetodavni susreti s roditeljima/starateljima i odgajateljima/cama. Ukupno 77 roditelja je prisustvalo radionicama i savjetodavnim susretima. Više od 50 odgajatelja/ica učestvovalo je na obukama koje je organiziralo i realiziralo Udruženje “DUGA”.

CARE International je kroz trogodišnji projekt finansijski podržao aktivnosti Udruženja sredstvima u iznosu  64.295 KM. Implementaciju aktivnosti će omogućiti savremena oprema kupljena kroz projekt u vrijednosti  16.537 KM.

Izetbegović je navela da im je projekt omogućio učešće u kampanjama i aktivnostima zagovaranja za prava djece na kvalitetno obrazovanje, usluge logopeda za djecu s govorno-jezičkim teškoćama, obuku roditelja i odgajatelja te osnaživanje organizacije kako bi nastavili pružati kvalitetne usluge djeci, njihovim porodicama i profesionalcima koji s njima rade, saopćeno je iz Udruženja “DUGA”.

(FENA)