Uspostaviti Fond na nivou BiH za pomoć nacionalnim manjinama

684

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je inicijativu Vijeća nacionalnih manjina BiH kojom se od Vijeća ministara i Ministarstva finansija i trezora traži da razmotre mogućnost uspostave Fonda na nivou BiH  za pomoć nacionalnim manjinama.

Kako je na današnjoj sjednici obrazloženo, uspostava Fonda traži se s ciljem pružanja pomoći pripadnicima nacionalnih manjina u svim vanrednim situacijama, poput one koja je bila u trenutku proglašenja pandemije koronavirusa.

Članovi Zajedničke komisije usvojili su i inicijativu Vijeća nacionalnih manjina BiH za donošenje Strategije za nacionalne manjine u BiH, odnosno za pronalaženje rješenja za spajanje postojećih strategija s nižih nivoa vlasti u BiH u jedan strateški dokument na nivou države.

K znanju je primljena Informacija Kolegija Predstavničkog doma PSBiH o usvajanju poslaničke inicijative Edite Đapo (SBB) kojom je predloženo Predstavničkom domu da formira Parlamentarnu grupu za odgovor na HIV i AIDS, tuberkulozu, hepatitis i druge koinfekcije, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

(FENA)