Uspostavljaju se krizni centri za zaštitu žrtava od rodno zasnovanog nasilja u BiH

Opšti cilj projekta je poboljšanje usluga i jednak pristup u prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH, a krizni centri biće smješteni u Sarajevu. Mostaru i Tuzli

574
Foto: FENA

Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH započela je projekt uspostave kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja, u okviru projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, finansiranog od Američke organizacije za međunarodni razvoj – USAID.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović – Hadžiabdić potpisala je sa predstavnicima zdravstvenih institucija na nivou Federacije BiH sporazum o saradnji na uspostavi kriznih centara za žrtve silovanja i seksualnog nasilja.

Taj dokument potpisan je sa direktorom Opće bolnice Prim dr Abdulah Nakaš Sarajevo Ismetom Gavrankapetanovićem, direktorom Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Antom Kvesićem i v.d. pomoćnika direktora za medicinske poslove JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Bahrudinom Hadžiefendićem.

“Sporazumom su osigurana inicijalna sredstva za adaptaciju prostorija i nabavku opreme za krizne centre, u ukupnom iznosu  180.000 KM. Krizni centri za žrtve silovanja i seksualnog nasilja, kao specijalizirani servisi za direktnu medicinsku njegu kao i uzimanje forenzičkih dokaza bit će uspostavljeni i smješteni u okviru spomenutih zdravstvenih ustanova,” navodi se.

Opšti cilj projekta je poboljšanje usluga i jednak pristup u prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH.

Dugoročno je potrebno osigurati da krizni centri, osim laboratorije i ambulante, raspolažu i sa smještajnim kapacitetima za žrtve te prostorijama za terapijski rad i sastanke.

Iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH podsjećaju da Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini definiše seksualno uznemiravanje kao svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Otvaranje lako dostupnih kriznih centara za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja radi osiguravanja medicinskih i forenzičkih pregleda, podrške za doživljenu traumu i savjetovanje žrtava jedan je od standarda Istanbulske konvencije, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2013. godine.