Nedavno usvojeni akcioni planovi za Rome u Prijedoru trebalo bi da donesu bolje uslove za njihov život

Prema riječima Rame Saleševića na  evidenciji Biroa za zapošljavanje u Prijedoru ima oko 150 Roma  koji bi  željeli  da stupe u radni odnos i da počnu da rade da bi lakše živjeli i prehranili svoje porodice.

1066
Grad Prijedor, foto: dijaspora.mhrr.gov.ba

Akcioni planovi za Rome  koji su usvojeni na nivou grada Prijedora krajem prošle godine trebalo bi da  donesu u praksi bolje uslove za život Roma  na području grada Prijedora.

Prema riječima Rame Saleševića, predsjednika Udruženja Roma Prijedor, usvojeni su Akcioni planovi koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje zdravstvenu zaštitu i obrazovanje Roma, i trebalo bi da bude održan sastanak članova komisije koja je formirana za njihovo sprovođenje.

Što se tiče problematike u gradu Prijedoru vezano za Rome kao najveći problem u ovoj lokalnoj zajednici Ramo Salešević ističe problem nezaposlenosti Roma.

Zapošljavanje Roma

’’U gradu u Prijedoru gdje živi 800 Roma samo dva Roma  su zaposlena, što je stvarno zabrinjavajuće i pražavajuće’’, ističe Salešević.

Prema Saleševićevim riječima na  evidenciji Biroa za zapošljavanje u Prijedoru ima oko 150 Roma  koji bi  željeli  da stupe u radni odnos i da počnu da rade da bi lakše živjeli i prehranili svoje porodice.

’’Rome niko ne zapošljava  i oni se bore za preživljavanje jer im niko ne izlazi u susret te se bave  sakupljanjem sekundarnih sirovina i od toga žive oni i njihove porodice. Ja se nadam da ćemo sa ovim Akcionim planom  pokušati naći neko rješenje da grad i gradska uprava pomognu Romima’’, navodi Salešević.

Obrazovanje Roma

’’Što se tiče  obrazovanja Roma mi u Prijedoru možemo se zahvaliti gradskoj upravi koja pomaže kad je u pitanju obrazovanje Roma jer mi  trenutno imamo oko 75 Roma koji pohađaju osnovnu i srednju školu. Imamo 67 učenika koji pohađaju osnovne škole i imamo osam učenika koji pohađaju srednjoškolske ustanove, ali djece na fakultetima nemamo. Imali smo troje djece koji su završili fakultet  jedno dijete je otišlo  u inostranstvo, a drugih  dvoje su ovdje i nemaju posla’’, kaže Ramo Salešević predsjednik Udruženja Roma grada Prijedora.

Prema Saleševićevim riječima nezaposlenost je jedan od problema koji utiče i na obrazovanje djece i njihovo školovanje, jer  kada mladi Romi vide svoje kolege koji su završili srednje škole i fakultete , a koji ne mogu da se zaposle  onda ih to demotiviše da se dalje obrazuju.

Zdravstvena zaštita Roma

Svi Romi koji su registrovani na Birou za zaposljavanje imaju zdravstvenu zaštitu, ističe Ramo Salešević.

’’Imali smo problem problem kojim se stvorio ne samo kod Roma nego i kod ljudi i drugih nacionalnih manjina i ostalih pripadnosti sva lica koja su napunila 65 godina oni su automatski skinuti sa evidencije za zapošljavanje, ali se nadamo da će i za njih da se nadje adekvatno rješenje kako bi imali mogućnost da se liječe i da imaju pravo na zdravstvenu zaštitu“, istakao je Ramo Sašešević.

O radu Saveza Roma RS

Savez Roma funkcioniše normalno, istakao je Ramo Salešević koji je i potpredjednik Saveza Roma RS. Kaže da  nesuglasice koje su imali u Savezu Roma u prošloj godini kada su se prema njegovim riječima iz Saveza  isključila dva  udruženja Roma iz Prnjavora, nisu narušile rad ove krovne organizacije koja okplja romska udruženja iz Republike Srpske.

’’Udruženja Roma koja se nalaze u Savezu Roma rade zajedno, rade na relizaciji određenih  projekata uz našu i podršku  određenih međunarodnih organizacija u cilju poboljšanja uslova života Roma’’, ističe Salešević.

Ramo Salešević (Foto: Udar arhiva)

Prema njegovim riječima na području Republike Srpske živi oko 35 hiljada Roma čiji uslovi života  nisu  na zadovoljavajućem nivou.

’’Ovom prilikom bih apelovao  kako na lokalne uprave tako i na entitetske vlasti da imaju više razumijevanje kad je u pitanju romska populacija, jer mi smo najbrojnija ali i najugroženija nacionalna manjina u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini . Teba malo više da se povede računa radi opstanka Roma i da im se omogući bolji pristup kad je u pitanju zapošljavanje i da zadrži ove mlade ljude da ne idu dalje i da ne napuštaju svoju zemlju’’, kaže Ramo Salešević.