Uz Međunarodni dan bez cigarete – 70 posto ispitanika traži zabranu pušenja

Kako navode iz PROI-ja glavni razlog za takvo stanje se nalazi u zakonu koji omogućuje pušenje na javnim mjestima i pogrešnom javnom mišljenju da je pušenje prihvatljivo

1332
Foto: Fena

Bosna i Hercegovina ima jednu od najvećih prevalenci pušenja u Europi. Situacija sa upotrebom duhana u BiH dostiže katastrofalne razmjere. Ljudi puše sve više, a duhanski dim je prisutan svugdje – u domovima, restoranima, vrtićima, školama i fakultetima, u sportskim dvoranama i bolnicama, upozoravaju iz Udruženja “Progresivni Razvoj Organizacija i Individua” (PROI), u povodu 31. januara koji se u brojnim zemljama svijeta obilježava kao “Nacionalni dan bez cigarete”.

Iz navedenog udruženja upozoravaju kako kao posljedica pušenja na hiljade ljudi obolijevaju i umiru, a najviše pate djeca i mladi. Najmlađi stanovnici nemaju izbora i već od malih nogu svaki dan udišu velike količine otrova iz duhanskog dima, a mladi su stimulirani da počinju pušiti u najranijoj dobi.

Kako navode iz PROI-ja glavni razlog za takvo stanje se nalazi u zakonu koji omogućuje pušenje na javnim mjestima i pogrešnom javnom mišljenju da je pušenje prihvatljivo, zanemarujući činjenice o njegovoj štetnosti.

Također podsjećaju i na prvu i vodeću kampanju koju su pokrenuli pod nazivom “Smeta Mi” čiji je cilj smanjenje upotrebe duhana i njenih smrtonosnih posljedica u Bosni i Hercegovini.

Projekt je pokrenut sa ciljem doprinosa promociji i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u oblasti ekonomskih, društvenih i kulturnih prava kroz naglašavanje prava na životni standard koji omogućava zdravlje i blagostanje – kazali su Feni iz navedenog udruženja.

Projekt “Smeta Mi”, pokrenut 31. januara 2016. godine za Međunarodni dan bez duhanskog dima, adresira problem upotrebe duhana i posrednog pušenja, te pokreće i podržava javnu inicijativu za promjenu zakona  kojim bi se stanovništvo zaštitilo od pogubnih zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica izlaganja duhanskom dimu.

Cilj je da se što veći broj ljudi mobilizira, jer samo zajedničkim djelovanjem je moguće osigurati čist zrak i zdraviju budućnost za sve, a pravo na čist zrak i zdravo okruženje spadaju u osnovna ljudska prava.

U zadnje tri godine, napravljena su i brojna istraživanja, partnerstva, organizovane javne akcije i događaji širom BiH te educirani građani o štetnim posljedicama duhanskog dima.

Kako ističu iz PROI-ja istraživanja pokazuju veliku podršku novom zakonu tako da npr. u Federaciji BiH više od 70 posto ispitanika među kojima su i pušači i nepušači, podržava zabranu pušenja u zatvorenim javnim objektima, na javnim okupljanjima i radnim mjestima.

Zalažemo se za novi sveobuhvatni zakon koji ima potencijal da spasi hiljade života i da sačuva zdravlje građana – Zakon za kontrolu duhana i duhanskih proizvoda, u čijoj smo razradi aktivno učestvovali – podsjećaju iz tog udruženja.

PROI je nevladina organizacija posvećena adresiranju nekih od najvećih problema s kojima se susreću zajednice u razvoju danas, posebno u vezi sa životnim standardom i siromaštvom.

(FENA)