Vijeća nacionalnih manjina FBiH: Nedopustivo da presuda u predmetu „Sjedić i Finci“ nije implementirana

Jedna od tačaka dnevnog reda Vijeća nacionalnih manjina FBiH navedena je i desetogodišnjica presude „Sejdić i Finci“

1014
Sjednica Vijeća nacionalnih manjina FBiH (Foto: Udar)

Nedopustivo je da presuda Evropskog suda iz Strasbourga u predmetu „Sjedić i Finci“ nije implementirana ni deset godina od pravosnažnosti, navedeno je tokom današnje 19. sjednice Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine, održane u Sarajevu.

Jedna od tačaka dnevnog reda Vijeća nacionalnih manjina FBiH navedena je i desetogodišnjica presude „Sejdić i Finci“.

Mehmed Mujić, dopredsjedavajući Vijeća, koji dolazi iz Tuzlanskog kantona, sa žaljenjem je konstatovao kako se ništa u BiH ne mijenja po osnovu implementacije navedene presude.

Naglasio je potrebu ustavne garancije manjinama za učešće njihovih predstavnika u izvršnim i zakonodavnim tijelima vlasti u našoj državi.

Mehmed Mujić (Foto: Udar)

Prema njegovom mišljenju, manjine su u BiH zapostavljene od države i njenih predstavnika, iako su članovi manjinskih nacionalnih skupina također doprinijeli odbrani BiH tokom agresije.

Najavio je kako će zajedno sa Mehmedom Suljićem i ostalima koji budu željeli, pokrenuti inicijativu za usvajanje amadmana na Ustav Tuzlanskog kantona.

Kako je objasnio Mujić „pravni osnov za usvajanje amadmana na Ustav Tuzlanskog kantona sadržan je u presudi Međunarodnog suda u Strazburgu „Sejdić i Finci“ u kojoj je jasno navedeno da pripadnicima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, ustavom mora biti zagarantovano pravo da budu birani u zakonodavne i izvršne organe na svim nivoima vlasti u BiH“.

Dodao je i to da među Romima svakako ima i visokoobrazovanih stručnjaka kojii mogu doprinijeti odlukama i po mjeri manjina koje su, kako je istakao, brojnije u nekim sredinama od konstitutivnih naroda.

Ispred Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH šaljemo jasnu poruku da treba prekinuti tu praksu, jer smo građani države BiH. Mi volimo ovu državu i pripadamo joj. Očekujemo da u Parlamentu imamo i svoje predstavnike, odnosno klub nacionalnih manjina, a ne odrednicu ‘ostali’ – naglasio je Mujić.

U Repoublici Hrvatskoj imamo pripadnike nacionalnih manjina koji su u Hrvatskom saboru, koji imaju klub nacionalnih manjina u Saboru, slično je i u ostalim zemljama u regionu. Samo u BiH prošlih deset godina, od presude „Sejdić i Finci“ nijedan kanton nije ispunio svoju obavezu pripadnici nacionalnih manjina mogu sjesti u kantonalnim skupštinama, u Parlamentu FBiH, Parlamentarnoj skupštini BiH.“

Suljić Mehmed, predsjedavajući općinskog vijeća u Lukavcu, novinarima se obratio iz reda Romske nacionalne zajednice i kako je naveo, sa žaljenjem konstatovao, da unatoč svim nastojanjima Međunarodne zajednice da nađu model za razbijanje mraka kada su u pitanju osnovna ljudska prava, slobode misli, taj model ipak nije pronađen.

Mehmed Suljić (Foto: Udar)

Dodao je kako se veliki propust pravi onda kada se prave mnogobrojni akcioni programi za osnovne potrebe Roma, a da se te strategije prave bez članova i predstavnika te nacionalne zajednice.

Kakva je to strategija za rome u BiH koja ne poznaje veličinu problema, a pravi rješenja za tu nacionalnu zajednicu koja ima planetarnu problematikunavodi Suljić dodajući kako i unatoč ćinjenici da Romi na ovim prostorima žive 600 godina, pitanja o Romima su uvijek vodili oni koji nisu Romi.

Ipak, kako je naveo, u Romskoj zajednici je došlo i do svojevrsne renesanse, o čemu govori sve veći broj obrazovanih Roma, Roma koji su intelektualci i koji nastoje popraviti stanje svoje zajednice.

Također, dodao je kako se trebaju slijediti oni pozitivni primjeri lokalnih, ali i većih zajednica, kao i pozitivni primjeri Roma.

Vijeće nacionalnih manjina FBiH je na današnjoj sjednici razmotrilo i vlastite aktivnosti između dviju sjednica i upoznalo se s izvještajem o prisustvu članova tog tijela obilježavanju Međunarodnog dana djeteta, 20. novembra ove godine u Parlamentarnoj skupštini BiH.

(portal-udar.net)