Vijeće Evrope otvorilo konferenciju o integraciji Roma u Budimpešti

Konferencija je prilika za pregled napretka, postignuća i izazova te razmjenu informacija i dobrih praksi o aktivnostima Vijeća Evrope, Evropske unije i njihovih država članica kad su u pitanju Romi

386
Budimpešta

“Od rođenja do profesije – prva dekada strategija socijalne uključenosti i integracije Roma” međunarodna je konferencija koja se održava u Budimpešti od 22. do 24. septembra u okviru mađarskog predsjedavanja Odborom ministara Vijeća Evrope.

Konferencija je prilika za pregled napretka, postignuća i izazova te razmjenu informacija i dobrih praksi o aktivnostima Vijeća Evrope, Evropske unije i njihovih država članica kad su u pitanju Romi.

Konferenciju su otvorili Snežana Samardžić-Marković, generalna direktorica za demokratiju u Vijeću Evrope, i László Felkai, državni sekretar za upravu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Mađarske.

Zaštita i promocija prava Roma, jedan od prioriteta Vijeća Evrope, vodi se „Strateškim akcionim planom za uključivanje Roma i Putnika (2020.-2025.)“ koji među svojim ključnim prioritetima uključuje borbu protiv diskriminacije, antidžipsizma, govora mržnje i zločina iz mržnje usmjerenih ka Romima, kao i podržavanje pristupa kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju i osposobljavanju.

Konferencija se fokusira na godine od ranog djetinjstva do zaposlenja ili zanimanja, koje uključuju pružanje usluga u područjima zdravstvene zaštite, stanovanja, predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i strukovnog osposobljavanja i zapošljavanja.

“Zajedno s pripremama za život kao aktivni građani, cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem, to su najvažniji faktori koji omogućuju svim ljudskim bićima da vode nezavisne živote kao punopravni članovi demokratskih društava”, rekla je Samardžić-Marković u svom uvodnom govoru.

Dalje se fokusirala na tri teme konferencije koja su ključna pitanja rada generalnog direktorata za demokratiju, a to su obrazovanje romske djece, historija Roma, i ravnopravnost spolova u odnosu na osnaživanje romskih djevojčica i žena.

„Nastavni planovi i programi za romsku i neromsku djecu podižu svijest o tome da su Romi sastavni dio nacije i evropskih društava, i naglašavaju da su oni doprinijeli zajedničkoj evropskoj historiji, i našem zajedničkom kulturnom naslijeđu,“ kazala je između ostalog Samardžić-Marković.