Vijeće Evrope: Presuda Sejdić-Finci mora biti implementirana prije izbora

604

Komitet ministara Vijeća Evrope je usvojio rezoluciju u kojoj poziva vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine da postignu konsenzus o neophodnim amandmanima na Ustav i izborno zakonodavstvo zemlje kako bi opći izbori zakazani za oktobar sljedeće godine bili održani u punoj saglasnosti sa presudama Evropskog suda za ljudska prava.

U rezoluciji se ističe da je od “presudnog značaja” da se Bosna i Hercegovina u potpunosti pridržava presuda Suda po pitanju pet predmeta na osnovu tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija.

“Komitet je sa velikom zabrinutošću konstatovao da će, ukoliko država ne preduzme nikakve mjere 12 godina nakon presude Sejdić i Finci i uprkos ponovljenim pozivima na napredak, četvrti izbori biti održani prema sadašnjem diskriminatornom sistemu, čime se očito krši Evropska konvencija o ljudskim pravima”, stoji u saopćenju Vijeća Evrope.

Navodi se da se Interresorna radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH nije sastala od 23. jula 2021. godine, te se pozivaju svi akteri uključeni u ovaj proces da osiguraju da grupa nastavi sa radom kao prioritet.

Komitet je napomenuo da je Vijeće Evrope spremno pomoći vlastima u BiH, pozivajući ih da iskoriste svu stručnost Vijeća Evrope, posebno Venecijansku komisiju, kako bi se brzo postigao konsenzus o izbornoj reformi.

Navodi da će Komitet ministara ove slučajeve ponovo preispitati u martu 2022. godine.

“Ukoliko do tada ne bude postignut konkretan napredak, Komitet je potvrdio svoju spremnost da preduzme nove radnje kako bi osigurao da se Bosna i Hercegovina u potpunosti i efikasno pridržava svojih obaveza koje proizilaze iz presude Evropskog suda za ljudska prava”,  stoji u saopćenju.