Vijeće ministara BiH: Implementirati preporuke Vijeća za ljudska prava UN-a

811

Vijeće ministara BiH je na danas održanoj sjednici primilo k znanju Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa Zaključnim zapažanjima za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Vijećem za ljudska prava UN-a.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da Zaključna zapažanja objavi na svojoj web-stranici te da u roku od godinu dana Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije dostavi informaciju o provođenju preporuka koje se odnose na pouzdane, ažurirane i razvrstane podatke o etničkom sastavu stanovništva, kao i socioekonomske indikatore o etničkim i nacionalnim grupama koje žive na području Bosne i Hercegovine, uključujući Rome, povratnike, izbjeglice i tražioce azila.

Ministarstvo je zaduženo da Zaključna zapažanja Vijeća za ljudska prava UN-a i zaključke Vijeća ministara BiH u vezi s 12. i 13. objedinjenim periodičnim izvještajem dostavi svim nadležnim organima u BiH radi implementacije.

(portal-udar.net)