Vijeće nacionalnih manjina BiH sa predstavnicima Komiteta eksperata Vijeća Evrope o manjinskim jezicima

362

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH razgovarali su danas u Sarajevu sa predstavnicima Komiteta eksperata Vijeća Evrope o primjeni Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Komiteta eksperata Vijeća Evrope Lusine Kharatyan, Albert Branchadell i Janos Babity zanimali su se za primjenu Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, čime je kao država preuzela značajne obaveze u vezi sa zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina.

Gosti iz Vijeća Evrope također su obavijestili članove Vijeća nacionalnih manjina BiH da je Bosna i Hercegovina dostavila Treći periodični izvještaj o primjeni Evropske povelje, te se interesirali za stepen uključivanja predstavnika Vijeća nacionalnih manjina BiH u izradu ovog Izvještaja.

Članovi Vijeća upoznali su goste s problemima s kojima se suočavaju u svom radu, a koji se odnose na zaštitu i prisustvo manjinskih jezika u državi. Naglasili su da su pripadnici nacionalnih manjina u BiH uglavnom inkorporirani u društvenu zajednicu i njima se zakonski ne uskraćuju prava definisana Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, ali da je najveći problem u finansiranju i implementaciji projekata uvođenja manjinskih jezika u redovno školovanje, kao i u programe elektronskih medija.

S tim u vezi, naglasili su da je u BiH ove godine proveden zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Slušaj manjinske jezike“, u okviru kojeg su tri javna radio – emitera u proteklih 12 mjeseci emitirala 18 polusatnih radio – emisija u kojima su predstavnici 16 nacionalnih manjina u BiH imali priliku da govore na svom jeziku.

Kao pozitivne primjere naveli su još i uvođenje romskog jezika u škole na području Tulanskog kantona, te dugogodišnje izučavanje ukrajinskog i talijanskog jezika u školama u Prnjavoru. Upozorili su na nedostatak redovnih emisija u elektronskim medijima na jezicima nacionalnih manjina, te kao razlog naveli nedostatak ljudi i finansijskih sredstava za proizvodnju takvog programa.

Članovi Komiteta eksperata Vijeća Evrope sačinit će izvještaj sa preporukama vlastima BiH u vezi za primjenom Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Bosni i Hercegovini, saopćeno je.