Vijeće nacionalnih manjina BiH traži isti iznos novca za finansiranje aktivnosti

885
Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine zatražit će dopisom od Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH, klubova poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) i klubova naroda u Domu naroda PSBiH da iznos sredstava, predviđenih za finansiranje potreba pripadnika nacionalnih manjina, bude vraćen na iznos koji je bio planiran tokom prethodnih godina.

Donošenju tog zaključka, na 51. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH,  prethodila je rasprava u vezi s visinom sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja nacionalnih manjina, koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Tim prijedlogom, koji su predstavnici Ministarstva prezentirali na sjednici, predviđeno je umanjenje sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja nacionalnih manjina – navod Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

K znanju je primljen odgovor Misije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, na upit od 27. maja 2019. godine.

Usvojen je i Izvještaj sa obuke za predstavnike Vijeća nacionalnih manjina BiH, koju je u Sarajevu organizirala Misija OSCE-a u Srbiji.

(FENA)