Vijeće nacionalnih manjina BiH tražiće formiranje fonda za pomoć

834

Jučer je u Sarajevu održana 63. Sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Članovi Vijeća upoznali su se sa Inicijativom za razmatranje rada i djelovanja organizacija nacionalnih manjina u vanrednim situacijama u BiH, čiji je podnosilac Dragan Marković, kao i sa različitim djelovanjem udruženja tokom prvog talasa pandemije COVID – 19.

U okviru ove tačke članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH usvojili su inicijativu da se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija BiH traži formiranje fonda na državnom nivou za pomoć nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, te zaključak da se, u skladu s nadležnostima Vijeća nacionalnih manjina BiH, navedena inicijativa dostavi Zajedničkoj komisiji za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH radi razmatranja, prihvatanja i upućivanja u dalju proceduru.

Članovi Vijeća nacionalnih manjina primili su k znanju i Informaciju o Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH. O procesu donošenja ovog Zakona prisutne je upoznala podnosilac Informacije Todorka Jovanović.

Prema njenim riječima, prvi put nakon 17 godina, naredne sedmice se očekuje usvajanje Zakona, a dva mjeseca nakon njegovog usvajanja predviđeno je i osnivanje Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH.

Zbog posebnog doprinosa u pokretanju procedure oko donošenja Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH donijeli su odluku o dodjeli zahvalnice prvom zamjeniku visokog predstavnika u Uredu visokog predstavnika u Sarajevu i supervizoru za Brčko Michaelu Scanlanu, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

(portal-udar.net)