Vijeće nacionalnih manjina BiH: Uvesti fakultativnu nastavu za manjine u FBiH

982
Foto: Ilustracija

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH zaključili su na sjednici ovog savjetodavnog tijela Parlamentarne skupštine BiH, da budu upućeni dopisi federalnom i nadležnim kantonalnim ministarstvima obrazovanja i nauke da, u skladu sa zakonskim odredbama u FBiH, bude uvedena fakultativna nastava za pripadnike nacionalnih manjina.

Vijeće je odlučilo da 12. jula, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Misijom OEBS-a u BiH, organizuje međunarodnu konferenciju o temi “Autentičnost nacionalne manjine u BiH”, saopšteno je iz parlamenta BiH.

Ciljevi ovog skupa biće analiza zakonodavnog okvira za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u zemljama Evrope, kao i definisanje prijedloga za unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu prava nacionalnih manjina u BiH.

Agencije / J.B.