Vijeće nacionalnih manjina BiH: Zašto je srušena kuća romskoj porodici na Gorici?

Članovi Vijeća nacionalnih manjina odlučili su, da, nakon što su sa 54. sjednice uputili dopis sarajevskoj općini Centar povodom informacije o izvršenju naloga Inspektorata Općine Centar za rušenje kuće u naselju Gorica, Općina Centar, Sarajevo, u vlasništvu gđe. Ramize Fejzagić

969
Foto: radiosarajevo.ba

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na 55. sjednici održanoj u srijedu imenovalo je Andriju Svatoka, Dragana Markovića i Silviju Vujović za članove Koordinacionog odbora nacionalnih manjina. Za zamjenske članove Vijeće je imenovalo Jovanku Manzalović Šalaku i Nedžada Jusića.

Također, Vijeće je usvojilo zaključak o upućivanju dopisa Parlamentarnoj skupštini BiH u vezi sa inicijativom za donošenje Zakona o vijećima/savjetima nacionalnih manjina u BiH, predlagača Nedžada Jusića.

Članovi Vijeća nacionalnih manjina odlučili su, da, nakon što su sa 54. sjednice uputili dopis sarajevskoj općini Centar povodom informacije o izvršenju naloga Inspektorata Općine Centar za rušenje kuće u naselju Gorica, Općina Centar, Sarajevo, u vlasništvu gđe. Ramize Fejzagić, upute dodatnu urgenciju za dostavu informacija traženim u dopisu.

Dopisom su tražene informacije o razlozima rušenja kuće, navodima vlasnice kuće da su ostali bez bilo kakve vrste smještaja, te da li Općina Centar namjerava poduzeti aktivnosti da se problem stambenog rješavanja Roma riješi na adekvatan način, s ciljem da se u budućnosti izbjegnu slični događaji.

(portal-udar.net)