Vijeće nacionalnih manjina obratiće se Sudu BiH sa upitom o nestaloj Merimi Mučišta

476

Na danas održanoj 77. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH primljen je k znanju dogovor o dinamici izrade redovnih godišnjih izvještaja i planova Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Vijeće nacionalnih manjina BiH usvojilo je zaključak da se Ministarstvu pravde Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH uputi zahtjev da se izjasne o tome na osnovu kojih akata je regulisan izbor članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH, te upućen poziv za izbor novog Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH.

Usvojen je zaključak da se Vijeće nacionalnih manjina BiH obrati Sudu BiH sa upitom o tome šta je urađeno u slučaju maloljetne Romkinje iz Sarajeva Merime Mučišta, koja je nestala početkom septembra ove godine.

U vezi s inicijativom za održavanje sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH u Banjaluci, te sastanka sa predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina Republike Srpske, Sekretarijat Vijeća nacionalnih manjina BiH zaduženo je da termin održavanja sjednice i sastanka u Banjaluci dogovori u januaru ili februaru naredne godine.

S dnevnog reda današnje sjednice, radi odsustva predstavnika nadležnog ministarstva, skinuto je razmatranje mogućnosti rješavanja problema finansiranja i izdvajanja dijela sredstava u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH s ciljem osiguranja finansiranja i opstanka udruženja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.