Vijeće nacionalnih manjina: Potrebno očuvati romski jezik i kulturu

682
Foto: FENA

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine povodom 5. novembra  Svjetskog dana romskog jezika podsjeća na potrebu očuvanja romskog jezika i kulture, kao i na obavezu organizovanja nastave na romskom jeziku u školama u BiH.

U  Bosni i Hercegovini, kao i u cijelom svijetu, 5. novembar obilježava se kao Svjetski dan romskog jezika. Ovaj datum ustanovljen je odlukom UNESCO-a i obilježava se od 2015. godine u svim zemljama u kojima žive Romi.

Povodom tog praznika, Vijeće nacionalnih manjina BiH naglašava da je poštivanje i učenje maternjeg jezika zagarantovano svim manjinama u BiH kroz Evropsku povelju o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika.

Kako navode iz Vijeća nacionalnih manjina, u BiH romska istorija, kultura i jezik još nisu dio nastavnog procesa, niti je osiguran dovoljan broj predavača romskog jezika u školama u BiH.

– S tim u vezi, kroz odgovarajuće programe na državnom nivou, kao i na nižim nivoima vlasti, potrebno je raditi na edukaciji nastavnog kadra s ciljem da se u BiH, svugdje tamo gdje je moguće i gdje postoji interesovanje romske zajednice, u nastavni program uvede izučavanje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.