Vijeće nacionalnih manjina prihvatilo informaciju o pomoći ugroženim

705

Na 60. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojen je Prijedlog rasporeda troškova Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu, u iznosu od 31.000 konvertibilnih maraka.

Vijeće nacionalnih manjina BiH na nekoj od narednih sjednica razmatrat će i prijedloge o uvećanju troškova koji se odnose na saradnju sa udruženjima nacionalnih manjina koje članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH predstavljaju.

Usvojen je, sa određenim dopunama, Poslovnik o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Nakon što su razmotrene prikupljene informacije o iznosu pomoći za romsku populaciju tokom pandemije virusa korona (COVID – 19), koja je realizovana putem nevladinih organizacija, Vijeće nacionalnih manjina BiH primio je k znanju dopune ove informacije koje su iznijeli predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Društva crvenog krsta/križa BiH.

Vijeće nacionalnih manjina BiH nije prihvatilo, u obliku u kojem je iznesena, inicijativu za odricanje 20 posto jednokratne nadoknade za rad u Vijeću nacionalnih manjina BiH za podršku pripadnicima nacionalnih manjina koji su ostali bez posla tokom pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

(portal-udar.net)