Vijeće NM USK, uputit će Vladi i Skupštini Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma

1149
Skupština USK (Foto: www.rtvusk.ba)

Vijeće nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona, uputit će Vladi i Skupštini Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma u Unsko-sanskom kantonu a od Ministarstva pravde zatražiti izmjenu Ustava USK-a koji bi nacionalnim manjima u Skupštini omogućio izbor jednog poslanika, koji bi u ovom zakonodavnom tijelu zastupao njihove interese.

Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma u Unsko-sanskom kantonu, kako je istakao presjedavajući kantonalnog Vijeća nacionalnih manjina Sead Džemaili, koje osim Roma, čine još i predstavnici Albanaca i Crnogoraca, već duže vrijeme nalazi se u Ministarstvu obrazovanja, iz kojeg bi trebao biti dostavljen Vladi Kantona na razmatranje a potom i kantonalnoj Skupštini.

Prije nego se nađe pred ministrima i skupštinskim poslanicima, članovi VNM-a i predstavnici Drvarskog ureda OSCE – a, kako je istaknuto, o Akcionom planu razgovarat će s ministrom obrazovanja USK-a Muhamedom Ramićem.

Ukoliko se Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma počne provoditi u djelo, romskim porodicama će to biti od velike pomoći, jer će moći školovati svoju djecu i dati im kvalitetno obrazovanje.

Prema dostupnim podacima, u Unsko-sanskom kantonu živi između 2000 i 2200 Roma, od čega samo u Gradu Bihaću oko sedam stotina. Koliko su ovi podaci pouzdani, teško je reći jer i pripadnici ove populacije kao i ostali građani, na žalost, napuštaju BIH u potrazi za boljim životom.

Kako doznajemo, četrdeset i dvoje romske djece u Bihaću pohađa osnovnu, a troje srednju školu.

Džemaili nam nije mogao odgovoriti na pitanje, koliko romske djece ne pohađa osnovnu školu, naglasivši kako se sve više i romskih porodica iseljava. Ističe kako devedeset posto Roma posjeduje lične dokumente, zahvaljujući podizanju svijesti o toj potrebi kako bi mogli ostvariti osnovna ljudska prava.

S ciljem usklađivanja Ustava USK-a s Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim pravnim dokumentima, Vijeće nacionalnih manjina USK-a zahtjeva izmjenu Ustava Kantona, kojom bi se nacionalnim manjinama omogućio izbor jednog poslanika koji bi u Skupštini zastupao njihove interese.

(Vijest smo preuzeli sa portala RTV USK, uz dozvlolu redakcije)