Više od 95 posto Roma u TK bez stalnih primanja

335
Foto: Ilustracija

Manje od 1 posto Roma ima posao, oko 4 posto Roma na području Tuzlanskog kantona ostvaruje pravo na socijalna davanja. Preostalih 95 posto nailaze na prepreke na svakom koraku. I sa visokom stručnom spremom teško nalaze posao.

„Nažalost, nemamo Roma u državnim institucijama, državnim preduzećima, javnim ustanovama, i zbog toga mislim da je to direktna diskriminacija spram Roma jer i Romi kada se obrazuju i završe fakultete ne mogu dobiti posao, samo zato što su Romi“, istakao je predsjednik Udruženja Roma Euro-Rom, Nedžad Jusić za RTV TK.

Naglasio je da su svjesni da je veliki broj građana Tuzle i kantona, kao i cijele BiH, nezaposleno, ali da niti jedna grupacija nije toliko nezaposlena kao Romi.

Programska predstavnica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle, Larisa Kovačević, kazala je za RTV TK da su žene Romkinje u još težem položaju zbog patrijarhalnih utjecaja koji su izraženi u romskim zajednicama.

„Naše udruženje je prepoznalo takve žene te je kroz svoje programe uvrstilo ekonomsku komponentu osnaživanja žena Romkinja na način da smo im pružili podršku da u mjestima gdje one žive započnu da se bave socijalnim biznisom, i na taj način pomognu članovima svoje porodice, a to bitno utječe i na njihovo samopouzdanje i korisnost u smislu poboljšanja položaja u porodici kada je u pitanju donošenje odluka“, kazala je Kovačević.

Programe ekonomskog osnaživanja u posljednje tri godine prošlo je oko 200 Romkinja s područja TK.

Uglavnom su se bavila plasteničkom proizvodnjom i uzgojem sitne stoke i peradi. Od toga su imale koristi i njihove porodice i zajednica.

Kad su u pitanju muškarci, čak i kada dobiju posao uglavnom su u pitanju komunalna preduzeća ili privatne firme.

„Nemamo Roma zaposlenih u državnim preduzećima, iako je zakonom regulisano da će se nacionalne manjine zapošljavati  srazmjerno njihovom broju u kompletnom stanovništvu. Mislim da je ključ zapošljavanja Roma da damo motiv djeci da se obrazuju, tako što ćemo obrazovane Rome sa visokom stručnom spremom zaposliti na određene pozicije, da oni budu generator obrazovanja Roma, da imamo kvalitetnog radnika za tržište rada, da budu ravnopravni na tržištu jer ovako djeca gube nadu jer nemaju svoje uzore“, naglasio je Jusić.