Više radnih mjesta i novi pristup zapošljavanju Roma, neophodan za borbu protiv siromaštva

Prema regionalnom istraživanju Roma za 2017. godinu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), stopa romske omladine (starosti od 18 do 24 godine) izostavljene iz zapošljavanja, obrazovanja i obuke na Zapadnom Balkanu kreće se između 73 i 86 posto

1450
(Photo AVE MEDIA/ Vedran Atanackovic)

Regionalna konferencija o inovativnim pristupima zapošljavanju Roma koju zajednički organizuju koju su zajednički organizirali Savjet za regionalnu saradnju (RCC), te projekat u okviru Savjeta Integracija Roma 2020, Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (EASP) i Fond za obrazovanje Roma (REF), počela je danas u Budimpešti,.

Konferenciju zajednički organizuju projekti Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), Integracija Roma 2020, Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP) i Fond za obrazovanje Roma (REF)

“Statistički podaci ukazuju na hitnu potrebu da se stvore mogućnosti za zapošljavanje Roma, dok se u izveštajima o napretku u sprovođenju politika za integraciju Roma ekonomija regiona ističe potreba za promenom pristupa u ovoj oblasti”, rekao je vođa Akcionog tima projekta Saveta za regionalnu saradnju Integracija Roma 2020, Orhan Usein na otvaranju konferencije.

Prema regionalnom istraživanju Roma za 2017. godinu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), stopa romske omladine (starosti od 18 do 24 godine) izostavljene iz zapošljavanja, obrazovanja i obuke na Zapadnom Balkanu kreće se između 73 i 86 posto.

Osim toga, analiza izveštaja o napretku u sprovođenju politika za integraciju Roma za 2017. godinu koje su dostavile vlade sa zapadnog Balkana pokazala je da je svega 54 posto mjera zapošljavanja planiranih nacionalnim akcionim planovima za integraciju Roma u potpunosti ili delimično realizovano, što ukazuje na potrebu za unapređenje u narednom periodu.

Poređenje podataka iz 2017. i 2011. godine pokazalo je da se zaposlenost Roma u regionu postepeno pogoršava. Nedostatak mogućnosti zapošljavanja dovodi do manje aktivnog učešća Roma na tržištu rada u regionu. Takva situacija sve više Roma dovodi do siromaštva i zavisnosti od socijalne zaštite.

“Godišnje praćenje sprovođenja strategije Jugoistočna Evropa 2020 pokazalo je prve znake privrednog oporavka u šest ekonomija zapadnog Balkana što je u pogledu stopa zaposlenosti značilo njihov stalni rast od 2016. godine. U regionu je otvoreno preko 600.000 novih radnih mesta, koja, međutim, nisu ravnomerno raspoređena na stanovništvo na Zapadnom Balkanu. Visoko obrazovane osobe i muškarci su imali najviše koristi u pogledu zaspošljavanja. U tom kontekstu želimo pomoći vladama da na bolji način definišu aktivne politike i mere tržišta rada na korist svih građana, uključujući i Rome”, rekla je Vanja Ivošević, viši stručnjak za pitanja politika, nauke i zapošljavanja u Vijeću za regionalnu saradnju.

Nalazi Platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja pokazali su da su u regionu aktivne mere tržišta rada veoma ograničene, što se posebno odnosi na njihov uticaj na najugroženije grupe stanovništva, uključujući Rome. Glavne aktivne mere tržišta rada velikim delom isključuju Rome i, iako postoje određene inovativne mere sa potencijalom da se značajnije doprinese zapošljavanju Roma, malo toga je realizovano.

Direktor Fonda za obrazovanje Roma (REF) Nadir Redžepi istakao je važnost razmene iskustava i diskusija o načinu na koji se može poboljšati zaposlenost Roma kako bi se, s jedne strane, definisale odgovarajuće politike, a sa druge unapredila praksa.

Podsetio je i da Fond od 2005. godine ulože u razvoj kompetencija i ljudskih resursa mladih Roma kako bi se premostio jaz između Roma i neromskog stanovništva.

Koordinator za integraciju Roma u Generalnom direktoratu Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Dominik Be podsetio je da sve predpristupne ekonomije imaju nacionalne strategije za integraciju Roma, te naglasio da je obezbeđivanje jednakog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju dio procesa proširenja.

“Mnogo toga, međutim, tek treba uraditi. Nije uočen nikakav napredak u pristupu zapošljavanju, dok se stopa mladih Roma koji su van zaposlenja, obrazovanja ili obuke čak i povećala. Potrebno je, dakle, povećati ambicije u pogledu napretka tokom faze pristupanja EU”, rekao je Be.

Osim pregleda trenutnog stanja zaposlenosti Roma i aktivnih mera tržišta rada koje su realizovale vlade regiona, na konferenciji će se posebna pažnja posvetiti temi neprijavljenog rada, njegovim karakteristikama i sektorima u kojima preovladava, kao i predlaganju mera politika koje bi se na najbolji način pozabavile ovim pitanjem. Očekuje se da zaključci konferencije doprinesu smanjenju jaza između stope zaposlenosti Roma i opšte stope zaposlenosti u regionu proširenja.

Na regionalnom skupu okupilo se oko 50 državnih službenika, uključujući organizacije koje su definisane kao nacionalne kontakt tačke za Rome, predstavnike javnih službi za zapošljavanje i ministarstava iz regiona proširenja koji se bave oblastima zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, te predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, uključujući UNDP.

(portal-udar.net, preuzeto sa www.rcc.int)