Visoko: Podizanje svijesti o važnosti imunizacije kroz edukacije

Edukacija je održana u cilju podizanja svijesti o važnosti imunizacije/vakcinacije/revakcinacije i posljedicama nevakcinisanja kroz razvoj djeteta

1243
Foto: Udar

Dana 20.06.2019. godine u Visokom  je održana edukacija na temu „Proces imunizacije/vakcinacije/revakcinacije“ u sklopu Programa koje implementira Vijeće Evrope zu podršku Centra za podršku Roma Romalen Kakanj.

Edukacija je nastala kao potreba radne grupe iz zajednice CAG (Community Action Group) u suradnji sa Higijensko epidemiološkom službom J.U. Dom zdravlja Visoko. Edukacija je održana u cilju podizanja svijesti o važnosti imunizacije/vakcinacije/revakcinacije i posljedicama nevakcinisanja kroz razvoj djeteta.

U Visokom, žene Romkinje su aktivne članice udruženja građana Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko, te i aktivne članice CAG grupe u okviru ROMACTED programa su uključene u rad zajednice. O njihovom učešću i zastupljenosti u vlasti govori i to da je Melina Pirija vijećnica u vijeću općine Visoko i facilitatorica na ROMACTED programu.

Foto: Udar

Naučila sam mnogo toga na ovoj radionici i dobila mnogo novih informacija. Moje mišljenje o vakcinaciji se promijenilo, jer nisam predavala toliku pažnju tome. Mislila sam samo da je to zdravo za moje dijete, a koliko je važno vakcinisanje i koliko utjecaj na razvoj djeteta ima, nisam znala. Smatram da se svaki roditelj treba posavjetovati sa stručnim licem i da treba predavati više pažnje vakcinaviji“, rekla je Irmela Sejdić, članica CAG grupe.

Na edukaciji su svi učesnici bili aktivni, razgovarali su i na taj način su pričali o svojim problemima i potrebama, te su stručnjaci predlagali neka od mogućih rješenja za te probleme. Na sastanku CAG-a bile su prisutne majke sa malom djecom, ali je vrlo pozitivan rezultat došao kroz prisustvo osoba treće životne dobi (skrbnika) koje su imale unuke ili u blizini u zajednici majke sa invaliditetom kako bi ih informisale o važnosti procesa imunizacije za razvoj djeteta.

Radna grupa iz zajednice je nastala kroz Romacted program, koja ima za cilj da motiviše učesnike da zajedničkim snagama aktivno uključe romsku zajednicu u proces rješavanja problema romske populacije iz Visokog, istuknuto je tokom edukacije.

Prema izvještaju iz 2017. godine, sedmero djece nije vakcinisano ili nema vakcinalni karton, iako nevladine organizacije smatraju da postoji veći broj nevakcinisane djece.

Foto: Udar

Kada prisustvujete ovakvim radionicama, tek onda budete svjesni koliko zapravo niste upućeni. Znala sam mnogo toga o vakcinaciji, bolestima, ali opet ne toliko dovoljno kao što sam imala priliku saznati na ovoj edukaciji. Imala sam mnogo pitanja i na svako pitanje sam dobila i konkretan odgovor, čime sam veoma zadovoljna. Mislim da se što veći broj žena treba odazvati ovakvim aktivnostima,  jer su veoma korisne“, rekla je članica CAG-a, Sandra Sejdić.

Ova radionica je samo još jedan od pokazatelja kako ROMACTED programa zbližava relevantne institucije i romsku zajednicu, a sve u cilju integracije Roma u društvo kao punopravnih i ravnopravnih članova.

(portal-udar.net)