Visoko: Velika prilika za povoljniju legalizaciju objekata

1201
Foto: visoko.gov.ba

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Visoko, usvojen je Prijedlogu Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknada za pogodnost korištenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta. Usvojena olakšica će se odnositi na zahtjeve podnesene do kraja 2019. godine.

Nadležna Služba smatra da će se usvajanjem ove Odluke podstaći legalizacija bespravno započetih, ili sagrađenih objekata u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju. Iz nadležnih službi najavljuju da će u narednom periodu inspekcijski nadzor biti intenzivniji, a sankcije represivnije i da se neće tolerisati dalje kršenje propisa i nelegalna gradnja.

U romskim zajednicama u Visokom postoji veći broj nelegalno izgrađenih objekata za koje bi se trebala izvršiti legalizacija, a ovo može biti jedinstvena prilika.

Melina Pirija, vijećnica u GV Visoko i romska aktivistica, kaže da Romi, kao I svi ostali građani mogu imati koristi od Odluke koja je upravo izglasana.

Romska zajednica će imati koristi od ove odluke kao i svi drugi građani.  Plaćanje 50 posto manje je prilika za one kojima je u toku process legalizacije i prilika koju treba iskoristiti. Jer, legalizacija objekta nije jeftina stvar – rekla je Pirija.

Na kraju podsjećamo, da bi se ostvarilo pravo za rekonstrukciju stambenih objekata kroz programe stambenog zbrinjavanja Roma kroz usvojene Akcione planove za rješavanje problema Roma u oblasti stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite, objekti moraju biti legalizovana i u vlasništvu porodice koja aplicira za ova sredstva.

(portal-udar.net)