VISOKO: „WORLD VISION“ U POSJETI ORGANIZACIJI „BUDI MI PRIJATELJ“

Saznati stavove i potrebe djece

1618

U cilju jačanje saradnje i stvaranja boljih uslova za život romskoj djeci i porodicama, predstavnici „World Vision-a“ posjetili su danas udruženje „Budi mi prijatelj“ iz Visokog.

Saradnja između organizacije Budi mi prijatelj i međunarodne ogranizacije World Vision je dugogodišnja i uspješna. Bazirana je na različitim edukativnim i humanitarnim akcijama u cilju razvoju djece kao najosjetljivije marginalizovane grupe u društvu.

Ovom prilikom organizovana je fokus grupa sa ciljem procjene potreba djeca. Pozvana djeca su imala priliku razgovarati sa predstavnicima „World Vision“ o svojim potrebama i direktno istaći svoje želje i stavove.

„Cilj posjete je dobiti informacije o problemima djece, kakva je uloga javnih službi u rješavanju problema i da li se čuje glas djece“, izjavio je Elmedin Muratbegović, spoljni saradnik World Visiona.

„Planiramo poboljšati prava djece te poboljšati status romske djece u Općini Visoko“, naglasio je Muratbegović.

„Više od 10 godinama imamo saradnju sa World Vision. Njih ne smatramo kao donatore već kao partnere, i u saradnji sa njima radimo na rješavanju problema u svim segmentima“, izjavila je Biserka Halaliović, aktivistica u udruženju Budi mi prijatelj i članica grupe za podršku i zaštitu djece i mladih Visoko

World Vision je međunarodna organizacija posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama u cilju prevazilaženja siromaštva i jednokopravnog pozicioniranja u društvu.