Vlada Brčko distrikta dala saglasnost na Akcioni plan za društvenu inkluziju Roma

Prvi cilj se odnosi na područja ravnopravnosti odnosno smanjenje diskriminacije, jačanje kapaciteta za uključivanje Roma, jačanje koordinacije i učešća nadležnih vlasti i lokalne samouprave, poboljšanje saradnje sa organizacijama civilnog društva i međunarodnim i regionalnim  institucijama

513
Sjednica Vlade BD

Vlada Brčko distrikta BiH na redovnoj sjednici dala je saglasnost na Akcioni plan Bosne i Hercegovine za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za razdoblje 2021.-2025. godine.

Podsjetimo, prema planu realizacije strateških ciljeva za period 2021.-2025., poboljšanje društvenog statusa i uključenosti Roma i Romkinja u BiH realizovaće se provođenjem 5 strateških ciljeva.

Prvi cilj se odnosi na područja ravnopravnosti odnosno smanjenje diskriminacije, jačanje kapaciteta za uključivanje Roma, jačanje koordinacije i učešća nadležnih vlasti i lokalne samouprave, poboljšanje saradnje sa organizacijama civilnog društva i međunarodnim i regionalnim  institucijama.

Preostala 4 cilja su sektorski ciljevi koji se odnose  na poboljšavanje zapošljavanja Roma, bolju pokrivenost zdravstvenom zaštitom, poboljšanje uslova stanovanja i obuhvata obrazovanjem Roma i Romkinja.

Procjena ukupnih potrebnih sredstava za implemetaciju Akcionog plana u BiH do 2025. godine je 98.143.000 KM.

Kad je u pitanju zapošljavanje Roma, u planu se navodi da je jedan od ciljeva povećati stopu zaposlenja Roma u javnom sektoru do stope proporcionalne učešću Roma u ukupnoj populaciji, zatim povećati stopu zaposlenja Roma na najmanje 25 posto do 2030 godine.

Pod stavkom „Stanovanje“ navodi se da je potrebno pokrenuti i ubrzati legalizaciju neformalnih naselja gdje Romi stanuju uz obezbjeđenje trajnog, prikladnog, prihvatljivog smještaja za osobe koje stanuju u nelegalnim objektima.

U planu nadalje stoji i da je jedan od ciljeva povećati stopu osoba obuhvaćenim redovnim zdravstvenim osiguranjem, te ponuditi rješenje koje će u potpunosti riješiti ovaj problem.

„U kontinuitetu pratiti i povećati broj odlazaka Roma/kinja na redovne preventivne preglede i na taj način uticati na smanjen postotak zaraznih i nezaraznih bolesti i smrtnost kod romske populacije u odnosu na ukupnu populaciju. U saradnji sa  nadležnim institucijama povećati broj prijava slučajeva nasilja nad ženama i djecom  i pružiti usluge žrtvama nasilja“, navodi se, između ostalog, u Akcionom planu.

Kada su u pitanju potrebe u oblasti obrazovanja 26 jedinica lokalne samouprave je iskazalo potrebe koje se odnose na program boravka Romske djece u stanju socijalne potrebe u ustanovama za predškolski i školski odgoj i iskazanu potrebu za 1.658 djece, obezbjeđenje udžbenika, školskog pribora, prevoza i užine za Romske djecu u stanju socijalne potrebe iskazana je potreba za 3.631 učenika.

Prema dostupnim podacima koje je 2020. godine prikupilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, još uvijek je izuzetno nizak procenat romske djece uključen u predškolski odgoj i obrazovanje, ovaj procenat iznosi svega 4%.

„Izuzetno je niska stopa djece koja su obuhvaćena osnovnim i srednjim školovanjem i iznosi svega 35% . Ako se uzme u obzir cilj koji je postavljen Deklaracijom iz Poznana u narednom periodu potrebno je osigurati da se  poveća upis i stopa završetka osnovnog obrazovanja Roma na 90 %, i upis i stopu završetka srednjeg obrazovanja na 50 %“, navodi se u Akcionom planu kao jedan od ciljeva.

Zaključuje se da se postizanjem većeg obuhvata predškolskim obrazovanjem od strane Roma povećavaju njihove mogućnosti za dalji razvoj  i napredak u odgoju Romske djece i indirektno smanjuje stopa napuštanja osnovnog i srednjeg obrazovanja.

(Portal Udar)