Vlada Distrikta usvojila konačnu listu za stipendije studentima, tri za nacionalne manjine

276
Zoran Bulatović (Foto: FENA)

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila je Odluku o usvajanju konačne rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za period od 1. januara do 30. septembra 2021. godine.

Ovom rang-listom obuhvaćeno je 170 stipendija, od kojih je 13 stipendija za učenike generacije i učenike s prosjekom 5,00, jedna stipendija je za studenta s posebnim potrebama, tri stipendije za pripadnike nacionalnih manjina i 153 stipendije za redovne studente drugih i viših godina, saopćeno je iz Vlade Brčkog.

„Bitno je da studenti znaju da će Odjeljenje za obrazovanje po konačnosti ove odluke predložiti izmjene postojeće odluke i proširiti broj stipendista za još 90 studenata koji ispunjavaju uslove po prethodnom javnom pozivu, a zbog bodovanja nisu na ovoj konačnoj rang-listi, tako da će do kraja ove kalendarske godine svi oni koji ispunjavaju formalne uslove, koje su dostavili uredne podatke i sve ono što se tražilo po javnom pozivu, biti obuhvaćeni dodjelom stipendija za ovu godinu, a samim tim i u programu za naredne godine dok su u programu redovnog studiranja i dokle ispunjavaju uslove koji su predviđeni tim javnim pozivom“, naglasio je šef Odjeljenja za obrazovanje Zoran Bulatović.

Po uzoru na prethodne godine, u ovoj kalendarskoj godini odvojeno je 1.050.000 maraka za stipendiranje svih studenata koji su po ranijim programima imali pravo na primanje stipendije, ali i onih koji su bili obuhvaćeno javnim pozivom, odnosno njih 170, a sredstvima iz rebalansa budžeta u iznosu od 180.000 maraka bit će obuhvaćeno još 90 studenata koji će steći pravo na stipendiju.

„Svi studenti koji prvi put ostvaruju pravo na stipendiju dobit će 2.000 maraka za ovu kalendarsku godinu, a onda idu sukcesivno na mjesečnom nivou po 200 maraka kako je i predviđeno programom“, istakao je Bulatović.