Vlada FBiH dala saglasnost na izvještaj o provedbi Akcionog plana za Rome

Akcioni plan 2017.-2020. pokriva oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, a u njemu se preciziraju aktivnosti i zadaci koje će Bosna i Hercegovina izvršavati, shodno stvarnim potrebama i raspoloživim finansijskim i drugim kapacitetima

840

Vlada FBiH dala je saglasnost na izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o provedbi Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma, kao i o utrošku grant sredstava za 2018. i 2019. godinu.

Akcioni plan 2017.-2020. pokriva oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite, a u njemu se preciziraju aktivnosti i zadaci koje će Bosna i Hercegovina izvršavati, shodno stvarnim potrebama i raspoloživim finansijskim i drugim kapacitetima.

Kako se navodi u tekstu Akcionog plana, on je izrađen na osnovu situacione analize stanja romske manjine u sve tri oblasti koje pokriva Akcioni plan, pravnog okvira, kao i rezultata realizacije Revidiranog akcionog plana za period 2013.-2016.

Podsjetimo da strateški ciljevi ovog plana za Rome obuhvataju poboljšanje postojećih institucionalnih kapaciteta, unapređenje zapošljivosti i zapošljavanja Roma, poboljšanje uslova stanovanja romske populacije u Bosni i Hercegovini, i unapređenje, dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite pripadnika romske populacije.

Inače, Vlada je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila prijedloge izmjena i dopuna šest federalnih zakona. Riječ je o Zakonu o notarima, Zakonu o registraciji poslovnih subjekata, Zakonu o stvarnim pravima, Porodičnom zakonu, Zakonu o nasljeđivanju i Zakonu o zemljišnim knjigama, saopšteno je u četvrtak iz Vlade FBiH.

Izmjene i dopune su predložene s ciljem provedbe presuda Ustavnog suda FBiH koji je ocijenio da pojedine odredbe ovih šest zakona nisu usuglašene s Ustavom FBiH.

(portal-udar.net)