Vlada FBiH pomaže obrazovanje romske djece

Kroz transfer za finansiranje obrazovanja bit će izdvojeno 1.900.000 KM, od čega 500.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika, 180.000 KM za podrške školovanju djece romske nacionalnosti, najboljim učenicima javnih osnovnih i srednjih škola u FBiH i bibliotekama osnovnih škola u nabavci školske lektire...

1233

Federalna vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH. Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke namijenja su sredstva u iznosu od oko 7.000.000 KM.

Transfer za provedbu Bolonjskog procesa vrijedan je 200.000 KM, od čega je 84.000 KM namijenjeno za podršku javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija, 105.000 KM kao podrška ovim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija, a 11.000 KM su sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti provedbe Bolonjskog procesa.

Kroz transfer za finansiranje obrazovanja bit će izdvojeno 1.900.000 KM, od čega 500.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika, 180.000 KM za podrške školovanju djece romske nacionalnosti, najboljim učenicima javnih osnovnih i srednjih škola u FBiH i bibliotekama osnovnih škola u nabavci školske lektire, 1.150.000 KM za poboljšanje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova, podrška projektima angažiranja Roma medijatora s ciljem povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti, te programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržištu rada. Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja iznose 70.000 KM.

Finansiranju studentskog standarda namijenjeno je 1.050.000 KM. Od toga je 1.038.750 KM predviđeno za poboljšanje osnovnog i proširenog studentskog standarda, a sredstava rezervi za ove namjene iznose 11.250 KM.

Ovogodišnji transfer za Fond za studentske zajmove vrijedan je 220.000 KM, za oblast nauke od značaja za FBiH 1.500.000 KM, za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkog rada od značaja za FBiH 850.000 KM, za institucije nauke i kulture od značaja za BiH 1.000.000 KM, a transfer za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika 230.000 KM.

S korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, bit će potpisani posebni ugovori o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti regulirani način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje. Izuzetno, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može, na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika, produžiti rok realizacije pojedinog projekta, koji je određen u ugovoru, o čemu će s korisnikom sredstava biti sklopljen aneks ugovora.