Vlada Srbije usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma

841

Vlada Srbije usvojila je Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2022.-2030.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji se zasniva na međunarodnim aktima i nacionalnom propisima koji se odnose na oblasti obuhvaćene ovim dokumentom, kao što su pravda i zaštita ljudskih i manjinskih prava, uključivanje i jednakost Roma i Romkinja u društvo, jednakost i nediskriminacija, obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje, socijalna zaštita i građanski status.

„Opšti cilj Strategije je unapređenje kvaliteta života Roma i Romkinja u Srbiji, uz uvažavanje ljudskih i manjinskih prava, eliminisanje diskriminacije i ciganizma kao oblika rasizma, i postizanje veće socijalne uključenosti u svim segmentima društva“, navela je Vlada.

Strategija obuhvata ciljeve koji se odnose na unapređenje participacije Roma i Romkinja u svim društvenim procesima, obezbjeđivanjem pune uključenosti u predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

Obuhavata i „povećan pristup kvalitetnom i održivom zapošljavanju, kao i kvalitetnim zdravstvenim uslugama, poboljšanje uslova stanovanja i jednak pristup Roma i Romkinja pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti“.