Vlada TK utvrdila budžet: Povećana sredstva za obrazovanje Roma

822

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici utvrdila Prijedlog budžeta TK za 2022. godinu, koji u ovoj formi iznosi 490.762.090 KM. U odnosu na nacrt ovog dokumenta, nakon održane javne rasprave, budžet je u formi prijedloga veći za 30.205.350 KM.

Navedeno povećanje u dijelu budžetskih sredstava najvišim djelom se odnosi na realizaciju sporazuma između predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i sindikata uposlenika u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, pravosuđu, upravi, kulturi ostalim korisnicima. Ono što je posebno bitno, jeste da je u Prijedlogu budžeta predviđeno prebacivanje cjelokupnog ovogodišnjeg transfera MMF-a u 2022., što se uspjelo realizovati povećanim prihodima u ovoj godini i pravilnim korištenjem budžetskih sredstava, saopćeno je iz Vlade TK.

– Kada je u pitanju struktura rashoda u Budžetu za 2022. godinu posebna je pažnja posvećena oblasti socijalne zaštite, te su sredstva za ovu oblast uvećana za više od tri miliona KM u odnosu na 2021.godinu. U okvirima ove kategorije izdvojit ćemo povećanje podrške pronatalitetnoj politici Kantona za 239.000 KM. Bitno je istaknuti da je u budžetu otvoreno i novo potrošačko mjesto “JU Centar za autizam Tuzla” i planirano je 450.000 KM za funkcionisanje ove ustanove. Osim navedenog treba dodati da je i za finansiranje rada Sigurne kuće planirano 50.000 KM, te povećanje sredstava za Merhamet Tuzla u iznosu od 100.000 KM – navodi se.

Planirano je i povećanje od 50.000 KM za Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj, a predviđeno je i finansiranje aktivnosti udruženja Amica Educa i Udruženja porodica i prijatelja djece za psihosocijalnu pomoć i podršku „PIPOL“ Tuzla.

Za ostvarivanje prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite planirana sredstva su povećana na 20 miliona KM.

U oblasti sigurnosti i unutrašnjih poslova osigurana su sredstva za servisiranje svih odredbi potpisanog Kolektivnog ugovora, a planirano je i 1,2 miliona KM za nabavku opreme za Upravu policije čime se zadržava kontinuitet ulaganja u ovaj segment sigurnosti. Pored navedenog planirano je i 190.000 KM za ulaganje u infrastrukturne projekte Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poticaji u poljoprivredi iznose 8,25 miliona i to je povećanje za 0,5 miliona KM u odnosu na tekuću godinu.

Dodatni razvojni potencijal budžet pokazuje i kroz predviđanje sredstava za uspostavljanje „tax free“ modela. Ovim modelom Vlada je predvidjela da refundiranjem troškova koji nastaju prilikom registracije novih kompanija potakne poduzetništvo. Za ovu namjenu po prvi puta je planirano pola miliona KM.

Za podršku privredi, kao dodatni impuls razvoju Tuzlanskog kantona planirano je 4,7 miliona KM, što je za pola miliona KM više u odnosu na Nacrt budžeta. Uz ovo planirano je i po 250.000 KM pomoći privredi za oblasti ugostiteljstva i prijevoza.

Kako bi pomogla sanaciju stanja na Međunarodnom aerodromu Tuzla, na kojeg se gleda kao na strateški razvojni projekat, a kod kojeg su naslijeđeni veliki finansijski problemi, Vlada je prijedlogom Budžeta za narednu godinu planirala i finansijsku pomoć od 880.000 KM.

Osim navedenog, Vlada je za idući godinu planirala i nastavak projekta ulaganja u nabavku opreme za Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a time i podizanje nivoa zdravstvene zaštite svih građana. Za ovu namjenu u toku iduće godine planirano je pola miliona KM.

Za nabavku udžbenika za učenike dodatna dva razreda u školama planirano je dodatnih 300.000 KM, pa ova pozicija u Budžetu za 2022. sada iznosi 990.000 KM. Za implementaciju akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina planirano je 128.000 KM, što je za 81.000 KM više u odnosu na plan 2021. godine. Za dovršetak izgradnje objekta Osnovne i Srednje muzičke škole planirano je 600.000 KM, čime će se okončati građevinski radovi. Dodatnih 400.000 KM biće obezbijeđeno od naplate sudskih sporova i biće utrošeno za nabavku instrumenata za ovu školu.

Podrška mladima također je bila u fokusu Vlada prilikom planiranja Budžeta za 2022.godinu, pa je za ove projekte planirano dodatnih 290.000 KM. Za 25 posto je povećana i podrška projektima iz oblasti kulture, pa ukupan plan za ove projekte iznosi 250.000 KM.

Uz kulturu, povećana su i izdvajanja za sport. Za infrastrukturne projekte u oblasti sporta planirano je povećanje od pola miliona KM, tako da će izdvajanja za ove namjene iznositi 1,2 miliona KM.

Za iduću godinu planirano 100.000 KM za izgradnju Muzeja Drugog pješadijskog puka Oružanih snaga BiH, koji baštini tradiciju Armije Bosne i Hercegovine, kao i 50.000 KM za pokrivanje troškova organiziranih posjeta učenika sa područja Tuzlanskog kantona Memorijalnom centru Potočari.

Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te ove dokumente uputila u dalju skupštinsku proceduru.