VM BiH: Uvesti romski jezik u škole i unaprijediti poznavanje romske kulture i povijesti

1233
Foto: Vijeće ministara BiH

Na posljednjoj sjednici Vijeća ministara BiH, na  usvojen je Okvirni akcijski plan o obrazovnim potrebama Roma u BiH 2018.-2022. godina.

Akcioni plan je usvojen na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo čime su definirana tri cilja i 15 mjera kojima se želi postići uvođenje romskog jezika u nastavu u BiH te unaprijediti proces upoznavanja s romskom poviješću i kulturom.

Sredstva će biti osigurana iz proračuna institucija BiH. Prema ovom planu, sadržaji o romskoj povijesti i kulturi trebali bi biti uvršteni u postojeće nastavne planove, programe i udžbenike, a  romski jezik uveden u škole kao fakultativni predmet ili putem alternativnih rješenja.

(portal-udar.net)