Vodič za djecu u vrijeme COVID-a, dostupan na romskom jeziku

1212

World Vision BiH razvio je Vodič za djecu i mlade pod nazivom “Ostanite zdravi”, koji na jednostavan i djeci prihvatljiv način prikazuje aktivnosti koje svaka osoba, pa tako i djeca, mogu poduzeti kako bi se zaštitili i umanjili rizik od infekcije koronavirusom.

Vodič je pripremljen na šest jezika i pisama koja su razumljiva djeci-građanima BiH i djeci koja trenutno borave u našoj zemlji, što uključuje verzije na arapskom i farsi jeziku. Materijal je u partnerstvu sa Udruženjem Kalisara – romski informativni centar i Romani Early Years Network – REYN u BiH, razvijen i na romskom jeziku.

“Djeca su prisutni, uključeni i zainteresovani učesnici cijele ove situacije, koja ih se itakako tiče. Vide i prate promjene koje se dešavaju oko njih, u porodici, školi, zajednici, društvu. Pravo na pristup tačnoj i pravovremenoj informaciji i djeci razumljivim uputama na koji način mogu zaštititi sebe i posavjetovati svoje vršnjake, omogućuje djeci bolju zaštitu, informisaniji odnos i ponašanje prema sebi i drugima, te bolje razumijevanje cjelokupne situacije. Obaveza je odraslih da im to omoguće”, rekla je Dragana Bulić, stručna savjetnica za zagovaranje i partnerstva u WV BiH.

Materijali “Ostanite zdravi” će u printanoj formi biti dostavljeni Ministarstvu zdravlja Federacije BiH, Ministarstvu zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, Crvenom križu Federacije BiH, lokalnim domovima zdravlja, centrima za socijalni rad, civilnoj zaštiti, lokalnim jedinicama Crvenog krsta, kampovima za prijem i smještaj izbjeglica i migranata i lokalnim trgovinama.

Materijali će preko digitalnih platformi i WV mreže partnera biti dostupni široj javnosti.

(portal-udar.net)