Volontiranje spaja mlade u regionu i rješava njihove probleme

Volontiranje nije plaćeno ali se dobije nagrada na drugi način tako što upoznajete nove ljude, dobivate nova saznanja, omogućena su putovanja i pomažete drugima što doprinosi ličnom zadovoljstvu

1569
Uesnici i učesnice projekta Foto: portal-udar.net

 

Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ iz Visokog sa partnerskim organizacijama iz Grčke, Kipra i Makedonije, započela je realizaciju projekta TrainVol-izgradnja kapaciteta civilnog društva za jačanje volonterizma.

„Ovaj seminar je samo početak aktivnosti i biće dobra recenzija za buduće projekte. Projekt nije tematski vezan samo za Rome i romsku omladinu, nego je namijenjen svoj omladini koja će se prijaviti na E-platformu da uči o volonterizmu. Za našu organizaciju je ova platforma nova stvar i jako smo ponosni da smo dio inovativnog programa širenja znanja o volonterizmu“, rekla je Melina Pirija, aktivistkinja udruženja „Budi mi prijatelj“.

Širenje znanja

Generalni cilj projekta je da se kroz volonterizam riješe neka od  ključnih pitanja sa kojima se suočavaju mladi u svim državama, a jedan je svakako nezaposlenost. Mladi će učiti kako volonterizam može uticati na razvoj ličnih kapaciteta, vještina, profesionalna pitanja i samim tim postati konkurentniji na tržištu rada.

Adnan Mević, projekt menadžer i trener na seminaru, kaže da je ovaj seminar prva aktivnost o okviru mobilnosti projekta koja podrazumjeva sedmodnevni seminar u Sarajevu za učesnike/ce iz Grčke, Makedonije, Kipra i Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta održat će se ukupno 4 seminara, u svakoj zemlji po jedan sa istim učesnicima.
Cilj je da se jačaju kapaciteti omladinskih radnika na polju volonterizma.
Kada prođu set edukacija, dodao je, ova grupa mladih će u svojim lokalnim zajednicama organizirati radionice za drugu omladinu koja će također širiti znanje o volonterizmu.

„Smatram da u Bosni i Hercegovini mladi prvenstveno imaju tu mogućnost volonterizma da bi postigli neke veće ciljeve jer smo svjesni u kakvoj situaciji živimo“, rekao je Adnan.

Kroz projekt je formirana E-learning platforma koja će poslužiti mladim ljudima da nauče nešto više o volonterizmu. Platforma je podjeljena na dva dijela. Jedan dio se odnosi na omladinske radnike, a drugi dio se odnosi na potencijalne volontere. Dakle, platforma pruža mogućnost svima koji žele naučiti nešta više o volonterizmu i urađena je na četiri jezika (BHS, Grčki, Makedonski i Engleski).

Platforma

Poseban je naglasak je stavljen na omladinu koja pripada marginaliziranim grupama, odnosno mladima koji nemaju puno prilika. Kroz platformu, mladi ljudi mogu ostvariti inicijalne korake da bi unaprijedili svoje znanje i vještine u oblasti volonterizma, ali i profesionalne i lične vještine.

Online platforma bi trebala početi sa radom do kraja sedmice. I možete je naći na stranici www.ecourse.trainvol.eu

Europski volonterski servis EVS je indirektno povezan sa ovim projektom koji je finansiran kroz ERASMUS+ program Europske Unije. Na ovom treningu je osam mladih ljudi koji su bili volonteri ili su EVS mentori  ili koordinatori za duge volontere koje dolaze u njihove organizacije da volontiraju.

Svi oni u okviru svog rada, jer rade u jakim organizacijama koja se bave omladinskim pitanjima imaju dosta doticaja sa EVS-om, volonterizmom i omladinskim politikama. Ovo je prilika za sve učesnike naročito iz BiH da putuju i otvore neke nove vidike i mogućnosti suradnje sa drugim organizacijama kako bi u budućnosti postali pravi predstavnici omladinskog rada i aktivisti u nevladinom sektoru.

Volonteri

F>oto: portal-udar.net

„Volonterizam je potreban svuda i uvijek, Ovaj projekt mi je pružio priliku da učim o volonterizmu u drugim državama kako bi dobio ideje za projekte koje bi mogao realizovati na Kipru. Radujem se što ću u svojoj državi organizirati sličan seminar za mlade osobe i iskoristi znanje koje sam stekao na ovom seminaru “, rekao je Andonis iz Kipra.

Dvadesettrogodišnja Vafira Muharemi iz Makedonije je EVS koordinatorka i trenutno se brine o dvije volonterke iz Francuske, Estonije koje rade kreativne radionice i pomoć u pisanju domaćih zadataka u romskom naselju Šutke.

Vafira nam je rekla šta volonterizam znači za nju „Osjećam se sretno i zadovoljno kada mogu drugima pomagati. Počela sam raditi u Crvenom krstu a kasnije sam volontirala u centru za djecu ometenom u razvoju. Tri posla sam radila istovremenom išla sam na posao, studirala sam i volontirala može se naći vremena kada želite pomagati “.

Grkinja Vula volontira u mnogo organizacija i za nju volonterizam predstavlja način života. Kao što  se neko voli baviti sportom tako ja volim biti od koristi društvu. Velika je prednost kada znate svoje vrijednosti i da njima gradite bolje uslove za nove naraštaje i da budem inspiracija drugim mladima da postanu volonteri. „ Volonterizam je čin demokratije jer ja kao osoba želim ponuditi svoje vrijeme i znanje i postati aktivna članica društva“.

Jasmin Dedić je više godina radio kao volonter iako ima samo 23 godine. Prema njegovom mišljenu, u školama se ne uči dovoljno o volontiranju i vrijednostima ali i različitostima koje se trebaju prihvatiti i biti ponos jedne nacije. Volontiranje za njega je jedan od najhumaniji načina pružanja pomoći drugim. Jasminova motivacija da postane aktivan volonter se javila tokom školovanja. Dok je pohađao osnovnu školu imao je dosta problema u školi. Imao je želju da pomogne djeci na način koji je njemu bio uskraćen.

“Na svu sreću postoji ova vrsta programa koja nudi znanje i putovanje, nova poznanstva i prijateljstva. Ja dosada nisam bio u mogućnosti da putujem u Makedoniju ili Grčku jer su karte jednostavno preskupe. Ovaj program mi je pružio priliku da putujem ali i da jačam svoje lične kapacitete”, rekao je Jasmin na kraju razgovora.

Volontiranje nije plaćeno ali se dobije nagrada na drugi način tako što upoznajete nove ljude, dobivate nova saznanja, omogućena su putovanja i pomažete drugima što doprinosi ličnom zadovoljstvu.

(portal-udar.net)