Za provedbu presude u predmetu Sejdić-Finci treba uključiti sve subjekte koji mogu dati doprinos

810
Foto: Sulejman Omerbašić

Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja “Kali Sara-Romski informativni centar” iz Sarajeva, sastao se sa Nj.E. ambasadorom Delegacije Evropske Unije Johanom Sattlerom.

Sattler je čestitao je 50. obljetnicu održavanja prvog  Svjetskog kongresa Roma, sa željom da Romi Bosne i Hercegovine u što skorije vrijeme postanu ravnopravni članovi BH društva.

U razgovru, Sattler je govorio o planovima EU u Bosni i Hercegovinu, te iskazao zadovoljstvo što je iz prve ruke sazna više o socio-ekonomaskom, kulturnom i političkom statusu Roma BiH.

Sejdić je također iskazao zadovoljstvo što se ovaj sastanak održao na Međunarodni dan Roma, na dan kada su Romi iz čitavog svijeta prije 50 godina započeli svoju borbu upravo na temu koja je bila fokus razgovora: ljudska prava, socio-ekonomski i kulturni položaj Roma.

Govorio je i dosadašnjoj finansijskoj podršci EU iskazavši veliku zahvalnost, te želju da se pomoć nastavi i dalje kroz IPA i druge fondove, s ciljem socijalne inkluzije i  borbe protiv diskriminacije i rasizma. U fokusu razgovora je bila i aktuelna kriza sa pandemijom COVID-19, njenog uticaja na romsku zajednicu, te potrebe za saniranjem posljedica izazvanih pandemijom, osvrnuvši se na problem zapošljavanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja Roma i naročito problema praćenja online nastave, ali i probleme romskih zajednica sa priključkom na infrastrukturu (voda za piće,kanalizacija, električna mreža, internet i putevi).

U drugom dijelu sastanka razgovor se odvijao na temu provedbe Presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i drugim predmetima. Shattler i Sejdić su iskazali spremnost za saradnju te potrebu uključivanja svih ostalih subjekata koji su nadležni i mogu dati doprinos u izmjenama Ustava i Izbornog zakan BiH, čime bi se obezbjedila puna ravnopravnost svih građana u korištenju pasivnog i aktivnog izbornog prava.

Zaključeno je da u proces treba biti uključena Centralna izborna komisija, a konačnu odluku treba da donese parlament BiH, uvažavajući peporuke Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini BiH.

(Portal Udar)