Za Rome u BiH do sada izdvojeno 60 miliona KM, ali pomaka i dalje nema

Projekti zapošljavanja nisu dali željeni efekat, jer su Romi bili zaposleni samo 12 mjeseci, koliko je i trajao projekt, a nakon toga vraćeni su na liste nezaposlenih

2242
Mehmed Mujić (lijevo), Nedžad Jusić (desno)

U organizaciji Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH, danas je organizovan okrugli sto, a tema je bila „Položaj nacionalnih manjina u BiH s akcentom na Tuzlanski kanton“.

Na skupu se govorilo o temama koje i dalje muče najveći broj Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini. Zapošljavanje, loši uslovi življenja su i dalje problemi koji muče ovu nacionalnu manjinu, bez obzira na sredstva i napore koje se ulažu u poboljšanje  njihovog života.

„Više od 95 posto Roma nema stalna mjesečna primanja, a više od 60 posto njih živi u neadekvatnim uslovima, dok je oko 40 posto Roma bez zdravstvene zaštite“, istarekao je na okruglom stolu predstavnik Roma u Gradskom vijeću Tuzla Nedžad Jusić.

Veliki projekti za zapošljavanje u koje je uloženo puno novca, tačnije oko 4 miliona KM prema njegovim riječima, nisu dali očekivani rezultat, jer, tvrdi Jusić, stopa nezaposlenosti Roma je ostala ista.

Projekti zapošljavanja nisu dali željeni efekat, jer su Romi bili zaposleni samo 12 mjeseci, koliko je i trajao projekt, a nakon toga vraćeni su na liste nezaposlenih.

„Mi smo pokrenuli inicijativu prema Federalnom zavodu za zapošljavanje da mijenjamo te programe, bolje i manji broj Roma zaposliti, ali da to bude održivo i da Romi ostanu raditi i poslije“, ističe Jusić.

S druge strane, Jusić smatra da je pomak u položaju Roma postignut prihvatanjem Lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma, koji će trajati do 2021. godine.

Jusić tvrdi da je na razne projekte koji se odnose na poboljšanje položaja Roma na nivou države izdvojeno 60 miliona KM, ističući da su Romi i dalje nezadovoljni jer nisu dobili direktnu pomoć u zajednici.

Evropska unija je do sada je pružala i političku i finansijsku pomoć za poboljšanje položaja romske populacije, a nedavno je dala dva miliona eura za inkluziju i stambeno zbrinjavanje Roma.

„Najviše napora dolazi iz vaše zemlje, najviše se ulaže u integraciju i inkluziju Roma. Vjerujemo da ćemo primjere iz TK moći primijeniti na drugim područjima“, kazao je politički savjetnik Delegacije EU u BiH Olaf Deusen.

Zamjenik predsjednika Vijeća nacionalnih manjina FBiH Mehmed Mujić ističe da je u ovoj godini nužna izmjena Izbornog zakona, jer su pripadnici nacionalnih manjina građani ove države.

Mujić je i ranije potencirao, a sada i ponovio da najviše treba ulagati u obrazovanje Roma, jer će obrazovani Romi imati veću mogućnost da pronađu posao.

Mujić tvrdi da na području TK postoje pozitivni pomaci, te da je putem projekata vladinih i nevladinih institucija pomoći romskim porodicama izgrađeno oko stotinu stambenih objekata.

Poručio je da je potrebno još više ulaganja i izdvajanja sredstava u budžetima, kako bi se riješio kontinuirani problem Roma.

(portal-udar.net/agencije)