Zajednički nastup je efikasniji

378

Na Bjelašnici se održava radionica na kojoj učestvuje više organizacija koje rade na unapređenju ženskih prava.

Organizator ovog strateškog planiranja je Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle. Cilj je da se propita kako i na koji način „Ženska mreža BiH“ može biti ženskim organizacijama na usluzi i na koji način organizacije mogu da iskoriste resurse koji su na raspolaganju. Ovo je i dobra prilika za povezivanje i razmjenu iskustava predstavnica organizacija iz BiH vezano za rad sa žrtvama nasilja u porodici, načina rada organizacija, saradnje sa institucijama, lokalnom samoupravom i drugim organizacijama civinog društva.

Pored udruženja „Bolja budućnost“ Tuzla, učestvuju i Centar ženskih prava, Fondacija Cure, Plivački klub Spid, Psihološki centar “Sense”, udruženja “Renesansa”, „Posebne mame“, „Helsinški parlament građana Banja Luka“, „Inicijativa Građanske za ustavne promjene“, „Prava za sve“, Udruženje Žena Jadar i Ženska Romska mreža „Uspjeh.