Zajednički planovi Roma i Općine Kalesija za stambeno zbrinjavanje

1128
Delegacija Roma sa načelnikom Općine Kalesija, Seadom Džafićem

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić održao je sastanak sa delegacijom Roma, sa kojima je razgovarao o aktuelnim pitanjima vezanim za Rome kao i o načinu pružanja pomoći ovoj ugroženoj kategoriji stanovništva.

Glavna tema ovog sastanka bilo je uređenje Olanovice, naselja u kojem žive i borave Romi, ali i izgradnja stambenih jedinica u naselju Međaš.

Ovom sastanku prisustovao je i Mehmed Mujić savjetnik za pitanje Roma u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, koji se posebno zalagao za stambeno zbrinjavanje, istakavši da u narednoj godini očekuje i pokretanje projekata u Kalesiji.

Analizirajući stanje na području općine Kalesija došli su do zaključka da je pomoć neophodna u naselju Olanovica u kojem ima šest porodica koje su u stanju socijalne potrebe i koje ne mogu zaraditi novac jer je riječ o starijoj populaciji.

Sastanku su prisustvovali i Muradif Biberović, predstavnik Centra za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona i Mirsad Omerović predstavnik Roma iz Kalesije.

Na kraju sastanka, načelnik je od predstavnika Roma zatražio da dostave prijedloge projekata za 2018.godinu, ali i da se uključe u Javne rasprave koje se budu provodile na području općine Kalesija, na kojima će se razgovarati o budžetu za narednu godinu.

(portal-udar.net)