Zanemarivanje je ključni element zlostavljanja djece

869

Gotovo 50 posto vrsta nasilja nad djecom predstavlja zanemarivanje, podatak je međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom djece. To je nedostatak brige ili nadzora u odrastanju djeteta u mjeri koja znatno utiče na njegov razvoj.

Mlade osobe koje su aktivne u svojim zajednicama na rješenju ovog problema udružene su u Pokret mladih Vrijedni pažnje koji osnovan prije tri godine, na samom početku lansiranja globalne kampanje „Potreban je cijeli svijet da se zaustavi nasilje nad djecom“. Kampanja i sam pokret osnovani su pod okriljem World Vision-a u BiH i odvijaju se u partnerstvu sa preko 20 udruženja i grupa mladih iz svih krajeva BiH, okupljenih oko zajedničkog cilja – podići svjesnost javnosti i problemu nasilja nad djecom, sa fokusom na zanemarivanje, te raditi na njegovom suzbijanju u dječijem okruženju kao što je škola, porodica i društvo.

„COVID19 je dijelom usporio rad pokreta, ali je višestruko produbio i stavio u fokus problem nasilja nad djecom. U tri godine uključili smo desetine hiljada djece i mladih, ali i njihovih roditelja, nastavnika, donosioca odluka u diskusiju na ovu temu od društvenog značaja. Ovaj susret je bio prilika da se okupimo i razmjenimo najsvježija iskustva i dogovorimo prioritete zajedničkog djelovanja za naredne dvije godine, insistirajući na tome da se glas mladih i djece čuje i uzme za ozbiljno u procesu donošenja odluka koje ih se direktno tiču.“- rekla je Dragana Bulić, specijalista za zagovaranje i partnerstva u WV BiH.

Mladi članovi pokreta su se složili da im je nakon duge pauze i mnogobrojnih online sastanaka, napokon dobro dosao jedan offline susret, nakon kojeg su veče proveli u ugodnom druženju i zajedničkom odlasku u kino.

„Sastanak koji smo imali napunio mi je baterije, u mnoge pobjede i projekte idemo mnogo jači. Svima nam je bilo potrebno druženje i ‘face to face’ komunikacija. Svojim vršnjacima, mladima ali i starijima poručujem da uvijek grade sebe i rade na poboljšanju ličnosti i mentalnog zdravlja, jer svima nam je potrebno rasterećenje nakon konstantih zatvaranja.“- Izjavio je Faris Bučo iz Sarajeva koji je član pokreta skoro dvije godine.

Za mnoge mlade članove pokret predstavlja jednu malo veću porodicu koja se bori za isti cilj.

„Ta energija koju smo jedni drugima dali je još jedan znak da ne trebamo odustati nego da treba da se nastavimo boriti i ostvariti svoje ciljeve. Ja sam u pokretu od samog osnivanja a mladima mogu poručiti da se bore za svoja prava i želje jer samo borbom mogu postići da se njihov glas daleko čuje. Ne odustajte od svojih snova jer sve je moguće ukoliko to od srca istinski želite“, izjavila je Admira Islamović.

Po podacima Balkanske epidemiološke studije o zlostavljanju i zanemarivanju djece (B.E C.A.N.), dominantna vrsta zlostavljanja u balkanskim zemljama je psihičko zlostavljanje djece, potom fizičko, zatim zanemarivanje i na kraju seksualno zlostavljanje.

Siromaštvo nije preduslov za zanemarivanje. I djeca koja žive u porodicama sa prosječnim ili visokim primanjima također mogu biti žrtve zanemarivanja. Zanemarivanje se ne dešava samo u porodici već i u drugim društvenim sferama, u ukviru obrazovanja ili drugih ustanova. Takođe, zabluda je da je zanemarivanje posebno izraženo u romskim porodicama. Elementi ovog problema imaju brojne psihološke, ekonomske i društvene probleme, a nikako isključivo etničku pripadnost.

Mladi ljudi koji su se okupili u Pokretu Vrijedni pažnje vode kampanju o zanemarivanju, njegovim uzrocima i posljedicama, edukaciji djece, roditelja i profesionalaca, jačanju intersektoralne saradnje i mehanizama za prijavu i odgovor u slučajevima zanemarivanja, edukaciji mladih te jačanju roditeljskih vještina.