Zapošljavanjem Roma, Bošnjaka, Albanaca i pripadnika drugih manjina, Srbija želi da pokaže vladavinu prava

Srbija će povećati broj predstavnika svih manjina u državnim i ustanovama lokalnih samouprava, jer je to jedno od merila demokratičnosti društva, rekla je je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić

956
Sastanak u Nišu (Fotografija ustupljena portalu Udar)

Zakon o jednakopravnom zapošljavanju, koji zahtevaju predstavnici manjina, podrazumeva njihovo srazmerno učešće u javnom sektoru u odnosu na procenat koji imaju u zajednici. Liga Roma podnela je Skupštini R.Srbije zahtev za izradu ovog zakona.

Srbija ima odlične propise, ali je sada vreme i da ih primenimo, naglasila je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić, koja je boravila u Nišu i održala sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje.  Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim samoupravama u Srbiji, bila je glavna tema sastanka koji je održan u Nišu.

Srbija će povećati broj predstavnika svih manjina u državnim i ustanovama lokalnih samouprava, jer je to jedno od merila  demokratičnosti društva, rekla je je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić.

Fotografija ustupljena portalu Udar

Koliko trenutno ima zaposlenih Roma i Romkinja su podaci o kojima ćemo razgovarati sa lokalanim samoupravama zato što, bez obzira na odlične rezultate, sa Centralnim registrom koji ima Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nemamo još uvek pregledne podatke koliko pripadnika i kojih nacionalnih manjina. Oni po zakonu treba da budu u javnoj administraciji u javnim službama i javnim preduzećima. Sa jedne strane to je razmljivo, jer u Srbiji nam je manje važno kakvog  je ko porekla od toga da razume koji je posao koji treba da radi, ali nam je za ono što je merenje stanja vladavine prava u Srbiji važno da dokažemo i pokažemo da poštujemo zakon koji smo doneli i da će zaposlenih i Roma i Bugara i Albanaca i Bošnjaka i Slovaka i svih  sa kojima živimo zajedno biti ravnomerno u loklanim samoupravama – istakla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Liga Roma je nedavno podnela inicijativu za izradu Zakona o jednakopravnom zapošljvanju, koji bi imao zadatak da poveća broj predstavnika manjina u javnom sektoru.

Osman Balić (Foto: privatna facebook arhiva)

To podrazumeva da se broj pripadnika nacionalnih manjina meri učešćem u ukupnoj populaciji. Ako  Roma ima 2,4 posto u Srbiji mi želimo da 2,4 posto Roma učestvuje u sudovima, tužilaštvima, policiji u svim državnim ministarstvima u lokalnim samoupravama naročito. U tom smislu mi smo prilično jasni, a naša inicijativa je naišla na odobravanje Odbora za porodicu u Skupštini Srbije. Platforma je upućena ka Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i očekujemo  da se formira  radna grupa za izradu tog zakona – kazao je Osman Balić, predsednik Lige Roma.

Zakoni postoje, ali sada se moraju dosledno primeniti, naglasila je ministarka i dodala da sve šanse da budu manje nepravde u našem društvu zavise od naše volje da menjamo naše ponašanje.

Tako dolazimo do vladavine prava. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog obilazi sve okruge u Srbiji govoreći o Zakonu o planskom sistemu koji postavlja velike obaveze pred lokalne samouprave u teškim vremenima, ali to što su vremena teška ne znači da ne možemo da ostvarimo odlične rezultate. To je cilj razgovora Ministarstva sa lokalnim samoupravama i to uključuje i zapošljavanje predstavnika svih nacionalnih  manjina u svim gradovima i opštinama u Srbiji kako Zakon kaže da treba da bude. Moramo delima da pokažemo da se Srbija evropski menja – kazala je Gordana Čomić.

Ljudima je važno da imaju svoje predstavnike u institucijama sa kojima svakodnevno sarađuju. To više ne sme biti pitanje dobre volje, naglašava Osman Balić.

Centri za socijalni rad, Ministarstvo za socijalni rad su institucije kojima se najviše obraćamo. Njihova smo stalna klijantela, a u niškom Centru za socijalni rad nemate ni jednog zaposlenog Roma. I to suviše dugo traje. Ta anomija društva prema pitanjima manjina i naročito  prema pitanjima Roma je zabrinjavajuća  naročito sada kada ima dovoljno para, kada smo obezbedili evropske fondove, to ignorisanje mogućnosti da se rešimo stigmatizirane slike o Romima to treba iskoristiti, ali to treba učiniti zakonom jer nečemo više da zavisimo od nečije dobre volje – naglasio je Osman Balić.

Ako po poslednjem popisu broj Roma u zemlji iznosi 2,4 onda želimo toliki procenat radnih mesta i u ministartvima, tužilaštvu, državnim ustanovama, obrazovanju, objašnjava Balić. Dodaje da ovim ne traže samo bolja prava za Rome, već za sve manjine u Srbiji.

(portal-udar.net)