Zastupnica Naše stranke traži da se dio sredstava od Predsjedništva BiH preusmjeri Romima

Ona je tražila da se umanje budžetske stavke za Predsjedništvo BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara, Suda, Tužilaštva i Pravobranilaštva BiH

460

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u drugoj komisijskoj fazi nije podržala pet amandmana zastupnice Naše stranke Mirjane Marinković Lepić.

Ona je tražila da se umanje budžetske stavke za Predsjedništvo BiH, Generalni sekretarijat Vijeća ministara, Suda, Tužilaštva i Pravobranilaštva BiH, a da se sredstva, između ostalog, preusmjere za pomoć Romima.

Sredstva namijenjena za nabavku opreme, uglavnom automobila, u ovim institucijama bila bi, prema njenom prijedlogu, upotrijebljena za finansiranje odlaska sportista na međunarodna takmičenja, projekte kulture, nabavku opreme u Graničnoj policiji, obrazovanje Roma te organizacija lica sa invaliditetom.

Pojasnimo da zastupnici amandmane mogu podnositi direktno na sjednici Parlamenta, bez obzira na stavove komisije.

Međutim, trenutno je u toku blokada rada Parlamenta BiH s obzirom na to da zastupnici i delegati iz Republike Srpske ne učestvuju u njegovom radu.

Sjednice oba doma koje su bile zakazane za danas, odnosno sutra, su otkazane.

Prema najavama zastupnika iz Federacije, nove sjednice biće zakazane tek u septembru, međutim trenutno nema garancija da će i tada Parlament i tada normalno funkcionisati.

Stoga je usvajanje svih pravnih akata, pa i ovih amandmana upitno i neizvjesno.