Zavidovići: O Akcionom planu za Rome raspravljaće se 26. juna

1339
Zdici.info

Sjednica Općinskog vijeća Zavidovići zakazana je za 26. juni. Prema dnevnom redu koji je objavljen ovih dana, jedna od tačaka o kojoj će se raspravljati na sjednici je Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za unapređenje položaja Roma u oblastima obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i kulture za period 2019. – 2023. godine.

Osim toga, uz dokument će biti priložen i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o ovoj temi.

Kako je Udar već pisao, na području općine Zavidovići živi oko 800 građana pripadnika romske nacionalnosti. S obzirom na uočene potrebe za pomoć ovoj populaciji po raznim pitanjima, nametnula se potreba za planskim pristupom u rješavanju tih potreba i brojnih problema koji su rezultat uticaja različitih vrsta faktora.

U vezi s tim, Općina je pokrenula izradu Akcionog plana za unapređenje položaja Roma u oblastima obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i kulture za period 2019.-2023. godina.

Donošenje ovog Akcionog plana će, između ostalog, omogućiti efikasniji rad općinskih službi i drugih subjekata na unapređenju položaja Roma u navedenim oblastima.

– Akcioni plan je bio u javnoj raspravi. U toku je sumiranje javne rasprave i priprema Prijedloga akcionog plana. Očekujemo usvajanje istog na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Zavidovići tj. krajem juna mjeseca – kazao je ranije za portal Udar Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika Općine Zavidovići.

(portal-udar.net)