Završena radionica za novinare o zaštiti žrtava trgovine ljudima, prosjačenja i maloljetnih brakova

Fokus je bio na zaštiti maloljetnih žrtava i prava djece, njihovog identiteta i privatnog života, naročito u pogledu njegovanja odgovornog novinarstva, temeljenog na profesionalnim kodeksima i načelima, posebno kada se radi o izvještavanju o ‘osjetljivim’ temama koje se tiču trgovine ljudima

555
Foto: FENA

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije Vijeća Evrope (VE) o akciji protiv trgovine ljudima, kojom je utvrđena obaveza države-potpisnice da zaštiti privatni život, identitet i lične podatke žrtava trgovine ljudima.

Istaknuto je to danas na radionici o temi „Zaštita privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima”, koju je za predstavnike medija, novinare i glasnogovornike relevantnih institucija u BiH organizirao Ured Vijeća Evrope u Sarajevu.

Cilj ove edukacije jeste jačanje kapaciteta svih profesionalaca i poboljšanje procesa identifikacije i zaštite, kao i pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim standardima i mehanizmima.

Sudionici skupa elaborirali su različite aspekte ove osjetljive teme, uključujući pravni okvir u BiH za medije i njegovu primjenu na istraživačko i etičko izvještavanje, a u funkciji izbjegavanja dodatne traumatizacije žrtava trgovine ljudima i kršenja njihovih ljudskih prava.

Fokus je bio na zaštiti maloljetnih žrtava i prava djece, njihovog identiteta i privatnog života, naročito u pogledu njegovanja odgovornog novinarstva, temeljenog na profesionalnim kodeksima i načelima, posebno kada se radi o izvještavanju o ‘osjetljivim’ temama koje se tiču trgovine ljudima.

U vezi s tim razmatrana su brojna pitanja, uključujući i senzibiliziranje profesionalaca i javnosti za preciznu upotrebu termina i sintagmi, te izbjegavanje viktimizacije žrtava trgovine ljudima, koja ima različite pojavne oblike, od vrbovanja, radne i seksualne eksploatacije do prisilnih brakova, nezakonitog usvajanja i, nerijetko, zlostavljanja djece, prosjačenja…

Istovremeno, potcrtano je kako preventivno djelovanje na planu borbe protiv trgovine ljudima, između ostalog, podrazumjeva i borbu protiv uvriježenih stereotipa i predrasuda koji su najčešće na štetu samih žrtava.

Uvodničari u sklopu ključnih tema bili su – Jelena Hrnjak, novinarka i aktivistica za borbu protiv trgovine ljudima iz nevladine organizacije “Atina” iz Srbije i Amer Džihana, dr. novinarstva i izvršni direktor/zamjenik urednika iz Centra za analizu medija i politika/ Platforme za nadzor medija Analiziraj.ba iz Bosne i Hercegovine.

Uime organizatora, sudionike radionice pozdravila je koordinatorica projekta Elma Zahirović, istaknuvši kako se radi o dijelu programa (‘Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku’), zajedničke inicijative Evropske unije i VE, koja se realizira u sklopu šest zemalja-sudionica.

Uz napomenu da je trenutno aktuelna primjena – Smjernica za izradu i usvajanje instrumenata za zaštitu privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima na svim nivoima vlasti u BiH, a sa čijim su se sadržajem upoznali sudionici edukacije, Zahirović je najavila da će tim povodom na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra biti upriličen okrugli sto.

Radionica za novinare jedan je u nizu sličnih skupova. Prethodna četiri su organizirana za članove lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, nositelje pravosudnih funkcija, djelatnike agencija za provedbu zakona, socijalne i zdravstvene radnike, te predstavnike nevladinog sektora i drugih institucija i organizacija.

Obuka za novinare i glasnogovornike organizirana je u sklopu projekta VE „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH“, koji se provodi u okviru zajedničkog programa EU i VE „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, a u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, te u skladu sa Strategijom suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023 i Akcionim planom institucija BiH za provođenje Strategije.