Završna konferencija u okviru projekta Medijska i informacijska pismenost

821
Foto Fena/Jasmin Hasečić

Završna konferencija u okviru projekta Medijska i informacijska pismenost u funkciji razvoja kritičkog mišljenja i zagovaranja mladih, kojeg je realizirao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, Univerzitetom u Banja Luci i Sveučilištem u Mostaru, održana je danas u Sarajevu.

Projekat je raliziran u okviru programa Dijalog za budućnost, kojeg implementiraju UN agencije u BiH  – UNESCO, UNICEF i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom BiH.

Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčalo je, obraćajući se prisutnima, kazao da je tokom realizacije ovog projekta napraveljena zaista dobra priča, za koju je on uvjeren da će biti nastavljena.

Već je ostvaren strateški potez samom činjenicom da smo mi na Fakultetu medijsko-informacijsku pismenost uveli kao jedan modul za izučavanje, da su nam otvorena vrata da radimo i sa bibliotekarima i svima koji su zainteresirani. Imali smo kroz različite radionice zaista veliki odziv – kazao je Turčilo, te se zahvalio učesnicima, kao i partnerima u realizaciji projekta.

Šef Ureda UNSECO-a u BiH Siniša Šešum je istaknuo da je medijsko-informacijska pismenost za UNESCO izuzetno važna, naglasivši da imaju vrlo blisku saradnju sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu od 2018. godine.

Kada smo počeli sa prvom konferencijom koju smo imali na Univerzitetu u Sarajevu, kad smo počeli razgovarati o medijsko-informacijskoj pismenosti u BiH, nisam mogao ni zamisliti da ćemo ni nepune dvije godine nakon toga prezentirati rezultate ovog izuzetno važnog projekta – naveo je Šešum.

Dodao je da je ovaj projekt inovativan, jer UNESCO ima jedan koncept medijsko-informacijske pismenosti, ali je Fakultet političkih nauka u Sarajevu napravio male devijacije koje su u suštini poboljšale ovaj koncept.

Jedna od prvih devijacija koja je napravljena je uključivanje bibliotekara u ovaj kompletan proces. Ono što smo uspjeli da napravimo, uspjeli smo proširiti sam obuhvat medijsko-informacijske pismenosti. Tako smo ga povezali sa prevencijom nasilnog ekstremizma i povezali ga uopšte sa konceptom jačanja socijalne kohezije, što je vrlo značajno – smatra Šešum.

Po njegovim riječima, medijsko-informacijsku pismenost Fakultet nije posmatrao kao jednu izolovanu cjelinu, nego kao jednu oblast koja može da pomogne u jačanju društvene kohezije u BiH.

Ono što nam je bitno je da mlade ljude u BiH spremimo na nove izazove i medijsko-informacijska pismenost je jedna od alata kojim možemo pomoći mladim ljudima – naveo je Šešum.

Napomenuo je da UNESCO želi da čestita Fakultetu političkih nauka u Sarajevu da od ove akademske godine ima novi predmet koji se zove medijsko-informacijska pismenost.

U BiH je prepoznata potreba jačanja ovoga segmenta medijsko-informacijske pismenosti – kazao je Šešum.

Koordinatorica Zajedničkog projekta UN-a Dijalog za budućnost Renata Gojak je kazala da se svako dobro djelo prije ili kasnije prepozna i proširi.

Zahvaljujući prethodne dvije godine implementacije projekta koji se zove Dijalog za budućnost, ‘preseljen’ je i na nivo regije, te sada obuhvata i Srbiju i Crnu Goru – navela je ona.

Napomenula je da je ovo projekt koji implementiraju tri agencije Ujedinjenih nacija – UNESCO, UNICEF i UNDP, a podržan je od Predsjedništva BiH i Generalnog sekretara UN-a.

Ova regija, dakle Balkan, je konačno prepoznata kao vrlo važna, u kojoj se trebaju implementirati ove vrste programa – smatra Gojak.

Izrazila je zadovoljstvo što na završnoj konferenciji vidi osobe koje su u sektoru obrazovanja u osnovnim ili srednjim školama, bibliotekare, profesore, nastavnike, ali i mlade ljude koji su bili u prilici prisustvovati implementaciji projekta.

(FENA)