Zbornik radova o ženi u nauci, povezuje prošlost i sadašnjost

696
Foto Fena/Alma Pašić-Delić

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) u suradnji s Univerzitetom u Sarajevu (UNSA) prezentiralo je Zbornik radova s prošlogodišnje konferencije ‘Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad’, a sadrži 51 rad s tog skupa koji je ukupio oko 120 naučnika i naučnica.

Pomoćnik za nauku i tehnologiju u FMON Jasmin Branković kazao je novinarima da kod nas značajno raste broj žena u istraživačko radu i naučnom-nastavnom procesu, ali još ih nema dovoljno na rukovodnim pozicijama.

U našim projektima i programima podrške broj žena i njihovih kolega gotovo je izjednačen. Nije bilo potrebe da uvodimo dodatne programe da bismo afirmirali žene, kao takve i njihov istraživački rad – naglasi je.

Prorektorica za naučno-istraživački rad UNSA Dženana Husremović smatra da bi pojedine oblasti poput tehničkih mogle biti mnogo bolje kad se radi o proporcijalnoj zastupljenosti naučnica.

Cilj kompletne naučne zajednice u BiH je privlačenje, promocija i zadržavanje žena, unutar svih naučnih oblasti. Nauka mora imati dovoljan broj žena, bilo koja oblast  – naglasila je.

Za profesora Univerziteta u Sarajevu Husniju Kamberovića Zbornik je važan radi toga što ne govori samo o doprinosu žena razvoju nauke u BiH, nego i o razvoju nauke u Bosni i Hercegovini.

Zastupljene su i ljekarke, kao i žene koje su se bavile književnošću. Zbornik povezuje prošlost i sadašnjost – naglasio je.

Kako je kazao, Zbornik sadrži raznovrsne radove. Od radova o tome na koji način su se kroz historiju žene obrazovale u BiH, do biografija istaknutih naučnica kako onih koje su iz BiH i dale su doprinos razvoju ovdašnje nauke tako i onih koje su rođene drugdje ali su se bavile Bosnom i Hercegovinom (npr. profesorica Nada Klajić, hrvatska povijesničarka).

Iskustva evropskih država pokazuju da je udio naučnica na rukovodećim pozicijama značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća, ali je još mnogo manji od njihove zastupljenosti u ukupnom broju zaposlenika na visokoškolskim i naučnim ustanovama.

Organizator konferencije iz 2018. godine je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u suradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva. Uključivanje bh. žena u akademski i naučnoistraživački rad odvijalo se po sličnom modelu kao i u drugim evropskim državama. Stoga ta konferencija predstavlja napor da se kroz prezentirane radove ukaže na doprinos žena razvoju nauke u BiH, njihov aktuelni položaj u akademskoj zajednici i društvu.

(FENA)