„Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini“ – Rodna statistika za kreiranje boljih politika

557

Tematskom konferencijom   koja je danas održana  u Sarajevu predstavljena je publikacija „Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini 2021“ koja daje prikaz  statusa rodne ravnopravnosti u  različitim sferama bh. društva:  zdravstvu, obrazovanju, radnoj snazi, socijalnoj zaštiti, pravosuđu, demokratiji, vladavini prava i drugima.

Samo neki od podataka iz publikacije, koja će uskoro biti dostupna bh. javnosti, govore o tome da žene čine više od 50% stanovništva u BiH, dok se samo pet žena nalazi na gradonačelničkim pozicijama (od ukupno 141 gradonačelnika). Upravljačke strukture najvećih kompanija u BiH čini 83% muškaraca.

Uvodna obraćanja održali su Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH; Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH/Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH; David Saunders, predstavnik UN Women u BiH; te Jurgis Vilcinskas, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH.

„Agencija za statistiku BiH, kao koordinator zvanične statistike Bosne i Hercegovine, ulaže velike napore da unaprijedi bh. statistički sistem, da poboljša kvalitetu prikupljanja i obrade podataka kako bi zvanične statističke podatke što kvalitetnije prezentirali domaćim i stranim korisnicima, u skladu sa njihovim potrebama. Rodna statistika prožima sva statistička područja i predstavlja dio institucionalnih mehanizama potrebnih da se razviju rodno ravnopravne politike u BiH, kao i da se prati i evaluira uspješnost i efektivnost razvoja rodno ravnopravnih politika“,  izjavila je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, naglasila je:  „Korist publikacija ‘Žene i muškarci u BiH’ se ne ogleda samo u tome da institucijama i organizacijama osigura ažurne i tačne podatke za adekvatno planiranje mjera i radnji u cilju osiguranja ravnopravnosti spolova, nego je i veoma važan alat za podizanje svijesti i informisanje javnosti i svih struktura društva o nužnosti kontinuiranog rada na postizanju tog cilja.“

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Jurgis Vilcinskas istakao je da je osiguravanje jednakih prava za žene temeljna vrijednost Evropske unije. „Žene i muškarci su ravnopravni, ali još uvijek imamo ozbiljne prepreke za postizanje pune ravnopravnosti. Radimo za društva u kojima svatko može ispuniti svoj potencijal, bez obzira na to jeste li muškarac ili žena. U BiH, EU je pružila opsežnu tehničku i finansijsku pomoć za podršku ravnopravnosti spolova i nastavljamo raditi s donositeljima odluka kako bismo zajedno postigli napredak“, izjavio je Vilcinskas.

„Snažne politike ne mogu se kreirati bez lako dostupnih podataka razvrstanih po spolu. UN Women u BiH će nastojati da podrži i mobiliše sve institucije u ovoj državi da poduzmu mjere da poboljšaju živote svih žena, muškaraca, djevojčica i dječaka. Sada je vrijeme da svi zajedno ubrzamo kreiranje naše politike kako bismo ostvarili veći utjecaj i razliku “, zaključio je David Saunders, predstavnik UN Women.

Nakon uvodnih obraćanja, Carlien Scheele, direktorica Evropskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE), obratila se prisutnima video porukom i istaknula važnost rodne statistike u svrhu napretka rodne ravnopravnosti, kao i osvrnula se na dosadašnju uspješnu saradnju sa Agencijom za statistiku BiH i Agencijom za ravnopravnost spolova BiH.

Događaj su organizirali UN Women u saradnji sa Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine i Agencijom za ravnopravnost spolova, u okviru projekta „EU Podrška za rodnu ravnopravnost“ (Gender Equality Facility (GEF)) koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 500.000 eura, kako bi se poboljšala učinkovitost institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova u BiH.

Projektne aktivnosti se sprovode uz podršku projektnim partnerima: Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Vlade Republike Srpske, te projektnim partnerima Direkcijom za evropske integracije, Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu suradnju Republike Srpske i Uredom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, saopćeno je iz UN Women.